Anphabe

Connecting opportunities

Career Guide Newsletter

THANH NGUYEN's pictureAnphabe Expert
Chúng ta thường nghĩ khởi nghiệp là được bắt tay gây dựng “đế chế” cho riêng mình và chinh phục mọi nấc thang danh vọng trong tương lai. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục “giấc mơ” rằng bạn sẽ thay đổi thế giới bằng sự nghiệp kinh doanh của bản thân, hãy trả lời câu hỏi: “Bạn khởi nghiệp vì điều gì?” Bản thân tôi đã có tới ba lần khởi...

Companies You May Want To Follow

Top Talent

Lazy Load...