Anphabe

Connecting opportunities

REERACOEN VIETNAM

REERACOEN is the global brand of Neo Career Group, Japan’s recruitment services company. 

 • hZWWnptlk3KYlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVqcZ1qb7Cx
Close
This job has been expired.

REERACOEN VIETNAM

Bridge System Engineer (BSE)

hZWWnptklHGam5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXZJlpUqG14Q..

Job Description

[CODE: HL002]

Công ty Nhật Bản chuyên chuyên về phát triển, thiết kế phần mềm

Mô tả công việc:

 • Phân tích và thảo luận trực tiếp với người Nhật về các dự án phát triển web
 • Hỗ trợ phá triển web sử dụng Java và java and (C++ or Objective-C), PHP and JavaScript and HTML5 and CSS3.
 • Nền tảng sử dụng là Android & iOS, CentOS6(Redhat , Linux), Apache and PHP and MySQL (and memcached).
 • Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi pv

Job Requirements

 • Yêu thích làm công việc biên phiên dịch tiếng Nhật
 • Tiếng Nhật tốt (N2 trở lên); tiếng anh (đọc, viết)
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Có kinh nghiệm làm trong ngành IT là 1 lợi thế
 • Có hiểu biết cơ bản về Java
 • Sẵn sàng đi làm ở Nhật
 • Có hiểu biết về java and (C++ or Objective-C) , PHP JavaScript , HTML5 ,  CSS3

Additional Information

2016-12-14 USD

About REERACOEN VIETNAM

REERACOEN VIETNAM is a subsidiary of Neo Career which is the leader of recruitment consultant agencies located in Japan managed by professional team for HR consulting. We aim to think about the suitable candidate and the fast - service which is the most important for job searching.

Bridge System Engineer (BSE)

hZWWnptklHGam5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXZJlpUqG14Q..
Lazy Load...