Anphabe

Connecting opportunities

Häfele Vietnam LLC

Häfele Vietnam LLC, an international company providing hardware and fitting systems and electronic locking systems, has a long and rich history that began in 1923 in Nagold, Germany.

  • hZWWnptnlW6YnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ynWZvb55wsbA.
Close
This job has been expired.

Häfele Vietnam LLC

Nhân Viên Kinh Doanh - Kênh Bán Lẻ

hZWWnpthlmyck5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXZp1vUqG14Q..

Job Description

- Tiếp cận khách hàng và giới thiệu sản phẩm Häfele 

- Phát triển và quản lý khách hàng tại khu vực được giao

- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng

- Liên hệ với các phòng ban trong công ty 1 cách chặt chẽ để đảm bảo sự hỗ trợ cho khách hàng là tốt nhất

- Theo dõi thường xuyên và báo cáo tiến độ kịp thời

- Liệt kê danh sách và báo cáo về việc khách hàng tiềm năng

Job Requirements

- Có 02 năm làm việc với nhà phân phối, đại lý

- Có kinh nghiệm về ngành nội thất

- Có mối quan hệ tốt trong ngành

- Khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình tốt

- Thông minh, nhanh nhẹn, chịu áp lực trong công việc

Additional Information

2016-12-26 USD

About Häfele Vietnam LLC

Häfele Vietnam LLC, an international company providing hardware and fitting systems and electronic locking systems, has a long and rich history that began in 1923. Today customers from 150 countries rely on Häfele's expertise and performance. Häfele Vietnam LLC currently employs a talented workforce of over 6,000 employees in over 40 subsidiaries and sales offices around the world.

Established in 1998, after more than 15 years of development in Vietnam, Häfele Vietnam LLC is one of the pioneers in furniture fittings and hardware industry in Vietnam. In addition, Häfele Vietnam LLC expanded the business with a wider product portfolio such as Häfele Vietnam LLC home appliances / Häfele Vietnam LLC sanitary fittings

Presently, Häfele Vietnam LLC has more than 300 professionally-trained and developed nationwide to provide excellent products and services with prominent German technology. 

Nhân Viên Kinh Doanh - Kênh Bán Lẻ

hZWWnpthlmyck5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXZp1vUqG14Q..
Lazy Load...