Anphabe

Connecting opportunities

PNJ

Niềm Tin và Phong Cách

PNJ là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. PNJ mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế, chất lượng.

  • hZWWnptlk3KXmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylm1oaZtwsbA.
2015
Close
This job has been expired.

PNJ

TRƯỞNG PHÒNG TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI

  • PNJ , Ho Chi Minh - Vietnam
  • 500 Competitive
  • Posted: 22 Dec 2016
hZWWnptkknCUlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXZppsUqG14Q..

Job Description

HỌACH ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG TRUYỀN THÔNG VÀ KẾ HỌACH QUẢN TRỊ CÁC NHÃN HIỆU CỦA CÔNG TY :

- Phát triển, củng cố tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, định vị của các nhãn hiệu của công ty. Xây dựng các kế họach truyền thông cho từng nhãn hiệu theo đúng định hướng về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và tầm nhìn của từng nhãn hiệu.

- Xây dựng chiến lược truyền thông, đề xuất chiến lược sản phẩm, kế họach phát triển nhãn hiệu trong dài hạn ( từ 3-5 năm ) trỉnh bày và tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về các nội dung công việc có liên quan để triển khai chiến lược, kế họach phát triển nhãn hiệu trong dài hạn.

- Xây dựng KPI cho phòng và giao KPI cho từng nhãn hiệu.

- Xây dựng kế họach ngân sách năm của phòng.

ĐỊNH HƯỚNG, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾ HỌACH TRUYỀN THÔNG, TIẾP THỊ CỦA CÁC NHÃN HIỆU:

- Định hướng để các Quản Lý Nhãn Hàng xây dựng chuỗi giá trị hình ảnh của các nhãn hiệu và truyền thông thống nhất trên tất cả các kênh và công cụ truyền thông.

- Định hướng để các Quản Lý Nhãn Hàng xây dựng, triển khai kế họach truyền thông, tiếp thị, khuyến mãi theo năm của từng nhãn hiệu.

- Định hướng để các Quản Lý Nhãn Hàng xây dựng kế họach truyền thông nhãn hiệu, tiếp thị, khuyến mãi thúc đẩy doanh thu tại từng khu vực, chi nhánh, thị trường dựa trên định hướng chiến lược, mục tiêu ngắn, trung và dài hạn của công ty.

- Giao KPI cho từng nhãn hiệu. Giám sát, kiểm sóat việc lên kế họach làm việc để hòan thành các KPI của từng nhãn hiệu.

- Phân bổ ngân sách cho từng nhãn hàng, giám sát việc xây dựng và sử dụng ngân sách của từng nhãn.

- Định hướng để các nhãn hàng xây dựng được kế họach sản phẩm truyền thông và kế họach truyền thông cho từng dòng sản phẩm , bộ sưu tập của từng nhãn.

- Giám sát việc lên bảng tiến độ thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị, chi nhánh trong việc triển khai các chương trình truyền thông, tiếp thị của các nhãn hàng. Định kỳ rà sóat , nhắc nhở, đánh giá khách quan và các đề xuất khắc phục để đảm bảo các chương trình triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

- Xây dựng kế họach làm việc của Phòng, định kỳ rà sóat nhắc nhở, đánh giá khách quan và các giải pháp khắc phục để đảm bảo các công việc triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

PHỐI HỢP LÀM VIỆC VỚI CÁC KHỐI, PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN THEO ĐÚNG QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY

- Phối hợp với các phòng ban thuộc khối Marketing cũng như các phòng ban thuộc các Khối Kinh Doanh, Nguồn Nhân Lực, Tài Chính Kế Tóan, Chi Nhánh, Hệ thống cửa hàng theo đúng quy trình, quy định của công ty để định hướng cho các nhãn hiệu làm việc và triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, tiếp thị của các nhãn hiệu.

- Phối hợp với Phòng Quản Trị Hiệu Quả, Phòng Bán Lẻ, Khối Cung Ứng, chi nhánh và các đơn vị, phòng ban có liên quan khác thực hiện các chương trình khảo sát, đánh giá thị trường, khách hàng mục tiêu, chính sách giá, hàng hóa, đánh giá các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp đối với các nhãn hàng để từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp và xây dựng các chương trình nhằm đạt các mục tiêu về quảng bá thương hiệu, tăng trưởng doanh thu và tạo ưu thế cạnh tranh cho các nhãn hàng.

- Giám sát việc truyền thông kiến thức của các nhãn hiệu và thông tin của các chương trình truyền thông, tiếp thị của các nhãn hiệu xuyên suốt trong nội bộ công ty.

- Tham gia các dự án chung của công ty theo các quyết định thành lập ban dự án, quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám Đốc.

XÂY DỰNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC & HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của Phòng.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự đầy đủ theo cơ cấu tổ chức của Phòng, chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc.

- Đảm bảo từng nhân viên trong phòng có mô tả công việc, KPI và kế họach làm việc đáp ứng yêu cầu công việc.

- Theo dõi, đánh giá, động viên và hướng dẫn chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm, đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp cho từng nhân viên trong phòng để các nhân viên hòan thành kế họach công việc, KPI.

- Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.

- Đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân, đưa ra các đề xúât tăng, giảm, thuyên chuyễn, thay đổi nhân sự để đảm bảo việc họat động hiệu quả của Phòng.

* Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirements

- Bằng cấp : Đại Học chuyên ngành QTKD / Marketing.

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong vị trí Quản lý Marketing, truyền thông.

- Kinh nghiệm trong quản trị nhân sự, lãnh đạo đội nhóm thành công, đã từng đảm trách công việc tương tự trong ngành tiêu dùng nhanh/bán lẻ/thời trang.

- Kinh nghiệm trong việc thực hiện thành công các dự án truyền thông nhãn hiệu gây tiếng vang trên thị trường.

Additional Information

2016-12-22 USD

About PNJ

PNJ là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. Sản phẩm PNJ ngày càng được các nước tại thị trường Châu Á và Châu Âu ưa chuộng. Hiện tại, Công ty có hệ thống bán sỉ và bán lẻ gần 200 cửa hàng trải rộng trên tòan quốc với đội ngũ hơn 3400 nhân viên.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, PNJ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể : thuộc Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương, Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương, Thương hiệu Quốc gia...

Để tiếp tục khẳng định vị thế PNJ tại VN và thế giới, chúng tôi đang mở rộng hệ thống phát triển kinh doanh và cần bổ sung những ứng viên tài năng vào đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của mình. Tại PNJ, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự lớn  mạnh không ngừng của chúng tôi.

TRƯỞNG PHÒNG TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI

hZWWnptkknCUlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXZppsUqG14Q..
Lazy Load...