Anphabe

Connecting opportunities

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXlpVhl3GVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Advertising Sales Director

hZWXlpVhl3GVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOaa59uUqG14Q..

Job Description

1. Purpose / Value

 • Lead Ad Sales Team thực hiên khai thác doanh thu quảng cáo trong các chương trình/kênh hợp tác theo chỉ tiêu đề ra.

2. Key roles & Responsibilities

 • Đối với các vệt phim/kênh hợp tác.
 • Lập kế hoạch tổng thể có chiến lược và thực hiện kinh doanh thời lượng quảng cáo
 • Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu về doanh số của các Teams
 • Định hướng/chiến lược hiệu quả và action kịp thời để tối ưu hóa doanh số
 • Phát triển booking đối với hợp đồng nguyên tắc gồm:
 • Booking agencies
 • Khách hàng trực tiếp
 • Đề xuất chính sách incentives, discounts offered, PR, …
 • Thực hiện báo cáo tổng hợp tuần/tháng/năm
 • Sắp xếp công việc, phân công/đề xuất nhân sự (khi có nhu cầu)
 • Thiết lập KPI, đánh giá, đề xuất tăng lương/khen thưởng/thăng chức.
 • Nâng cấp về chuyên môn/nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho nhân viên.
 • Cùng xây dựng và tạo điều kiện cho nhân viên thực hiện lộ trình nghề nghiệp.
 • Theo dõi và thúc đểy phần mềm TPT (TKL Programming Tool)
 • Khác (khi có yêu cầu)

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, marketing
 • Có hiểu biết/kiến thức về quảng cáo truyền thông
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành quảng cáo truyền thông
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
 • Kỹ năng truyền cảm hứng, động lực làm việc
 • Kỹ năng phát triển nhân viên
 • Kỹ năng dẫn dắt, lãnh đạo

Additional Information

2017-07-17 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

Advertising Sales Director

hZWXlpVhl3GVmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOaa59uUqG14Q..
Lazy Load...