Anphabe

Connecting opportunities

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXlpVhmGyXnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Advertising Sales Manager

hZWXlpVgmWyWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOaa59tUqG14Q..

Job Description

1. Purpose / Value

 • Lead Ad Sales Team thực hiên khai thác doanh thu quảng cáo trong các chương trình/kênh hợp tác theo chỉ tiêu đề ra.

2. Key roles & Responsibilities

 • Theo dõi và thực hiện chỉ tiêu về doanh số quảng cáo/cấn trừ các vệt phim hợp tác.
 • Thúc đẩy booking vào HĐ TKL
 • Nhắc nhở, kêu gọi mời chào, gởi offers, gởi lịch phim… các vệt phim phụ trách Internal và External.
 • Thực hiện báo cáo hàng ngày/tuần/tháng/năm.
 • Thường xuyên cập nhật/phân tích tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh để có chiến lược và action phù hợp & hiệu quả.
 • Đề xuất chính sách incentives, discounts offered, PR, …
 • Sắp xếp công việc, phân công/đề xuất nhân sự.
 • Thiết lập KPI, đánh giá, đề xuất tăng lương/khen thưởng/thăng chức.
 • Nâng cấp về chuyên môn/nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho nhân viên.
 • Cùng xây dựng và tạo điều kiện cho nhân viên thực hiện lộ trình nghề nghiệp.
 • Khác (khi có yêu cầu)

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, marketing.
 • Có hiểu biết/kiến thức về quảng cáo truyền thông.
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành quảng cáo truyền thông.

Additional Information

2017-07-17 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

Advertising Sales Manager

hZWXlpVgmWyWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOaa59tUqG14Q..
Lazy Load...