Anphabe

Connecting opportunities

Dai-ichi Life Việt Nam

Với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Dai-ichi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kinh doanh này vào mọi hoạt động.

  • hZWXlpdkkWmck5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2016
Dai-ichi Life Việt Nam

Alternative Distribution Manager

hZWXlpdjkmydlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGObZZxrUqG14Q..

Job Description

* JOB PURPOSE
The role holder is primarily responsible for management of assigned project(s) of Alternative Distribution Division to drive the project(s) and Division to achieve the sales objectives.

* ACCOUNTABILITIES

1/ Ensure project(s) of TMDM operated in a smoothly manner by both parties to achieve the sales target objectives monthly including:
-  Developing, maintaining and enhancing a close business relationship with partners
-  Co-operating and working closely with internal teams and business partners in the following areas:
            + Business plan
            + Recruitment
            + Training
            + Coaching, monitoring and sales tracking
            + Process/ procedures
            + System application (if any)
            + Contest/incentive scheme
            + Reports
            + Compensation payment
            + Other perspectives required

2/ Assisting and developing new projects to achieve yearly business objectives

3/ Work closely with back offices and Division operational person to maximize the support to project(s) and to have a best communication between the Company and business partners

4/ Do internal sales reports with fixed schedules and other assignments by Company.

Job Requirements

Education, no. of year experience: 
•   Graduated from University or College 
•   At least 2-year-experience in Life Insurance, Banking or financial service.
•   2-year-experience working in TMDM channel

Technical skills: 
•   Negotiation skill
•   Problem solving skill
•   Presentation skill
•   Selling skill
•   Customer service orientation
•   Training, coaching and monitoring skills
•   Communication skill (both writing and speaking) in English and Vietnamese 
•   Computer competency (Word, Excel, Power point, internet…)

Personal attributes
•   Passionate salesperson 
•   Positive attitude with good patient level
•   Confident and pleasing personality
•   Responsible
•   Team-work
•   Accuracy and timing
•   Sense of urgency

Additional Information

2017-08-08 USD

About Dai-ichi Life Việt Nam

Với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ kể từ khi được thành lập vào năm 1902, Dai-ichi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kinh doanh này vào mọi hoạt động của công ty nhằm thực hiện cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng.

Alternative Distribution Manager

hZWXlpdjkmydlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGObZZxrUqG14Q..
Lazy Load...