Anphabe

Connecting opportunities

Dai-ichi Life Việt Nam

Với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Dai-ichi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kinh doanh này vào mọi hoạt động.

 • hZWXlpxolWybmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2016
Dai-ichi Life Việt Nam

Alternative Distribution Training Senior Officer - Phụ trách Cao cấp Huấn luyện Kinh doanh Phân phối Mở rộng

hZWXlpxkknKYl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOcZZ1uUqG14Q..

Job Description

1/ POSITION PURPOSE

 • To support Head of AD Training in planning, designing, developing and transferring all various training courses of Sales and Sales Management at high quality for agency force across nationwide. 

2/ ACCOUNTABILITY

 • Support Head of AD Training to further improve, develop and upgrade the AD training programs by providing strong management in AD development team;
 • Take a leadership and coaching role in developing a professional and skillful development team;
 • Communicate effectively with partners (VNPost, Bancassurance, Special Distribution and AD projects), sales leaders of all levels to customize the training programs;
 • Implement the transferring all the training programs to AD Delivery and Sales Leaders in a professional and timely manner;
 • Assist Head of AD Training & Development in all the daily management practice with AD admin and training reporting follow-up.

Job Requirements

1/ Qualification:

 • University/College degree or above
 • Relevant tertiary qualification and above such as teaching or managerial study.
 • Relevant life insurance diploma/certificate is preferred such as LOMA, LIMRA.

2/ Experience:

 • Practical experience as a sales trainer in the financial service industry is essential.
 • Two years working experience as a team supervisor or relevant position is preferred.
 • At least (5) year working experience in foreign or joint-venture companies.

3/ Skill:

 • Excellent presentation skill.
 • Excellent communication skill in both Vietnamese and English.
 • Ability to translate both written and verbal English is essential.
 • Good in planning, coaching and leadership skills.  

4/ Characteristic:

 • Being a strong interpersonal and good team builder. 

Additional Information

2017-10-11 USD

About Dai-ichi Life Việt Nam

Với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ kể từ khi được thành lập vào năm 1902, Dai-ichi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kinh doanh này vào mọi hoạt động của công ty nhằm thực hiện cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng.

Alternative Distribution Training Senior...

hZWXlpxkknKYl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOcZZ1uUqG14Q..
Lazy Load...