Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgmG-XmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Global Human Resource Solution

Human Resource, the invaluable Diamond for your business

Global Human Resource Solution is opened in 2004, has a good reputation for a systematic and hands-on approach to Human Resources Solutions

  • hZWYm5tgmG-XmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhua5tmb7Cx
Global Human Resource Solution

B2B CHANNEL MANAGER

hZWYm5plkW6YlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRqmGiZbeOz

Job Description

1/ Quản lý hoạt động kinh doanh

- Phối hợp với đại lý thực hiện cam kết doanh số

- Theo dõi liên tục doanh số kênh, tìm hiểu các khu vực cải thiện và đưa ra hành động – danh mục sản phẩm kinh doanh, phát triển khách hàng tiềm năng, chính sách chiết khấu

2/ Quản lý đội ngũ

- Tuyển dụng, hướng dẫn và quản lý công việc nhân viên

- Đảm bảo tuân thủ của nhân viên với quy trình quy định công ty

- Kiểm tra đánh giá kỹ năng, kế hoạch làm việc và kết quả công việc của nhân viên

3/ Quản lý đại lý

- Phối hợp trưởng kênh đại lý xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực B2B của đại lý

- Đánh giá và phát triển năng lực B2B của đại lý

4/ Báo cáo trưởng phòng kinh doanh và BTGĐ:

- Giải trình tình hình kinh doanh

- Cập nhật báo cáo theo tần suất quy định hoặc theo yêu cầu

5/ Trách nhiệm chung đối với Công ty/ đơn vị

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng văn hóa làm việc

- Xây dựng ý thức bảo quản, giữ gìn tài sản tập thể và an toàn lao động

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Job Requirements

- Nam / Nữ: 

- Tốt nghiệp ĐH các ngành có liên quan. 

- Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự. 

- Kỹ năng giao tiếp & quản lý: Tốt. 

- Tiếng Anh : Tốt . 

Additional Information

About Global Human Resource Solution

Global Human Resource Solution is opened in 2004, has a good reputation for a systematic and hands-on approach to Human Resources Solutions such as:  HR Capital consultancy, Executive Search and Selection, Outsourcing Service,  Permanent Staffing, Payroll Processing, Training Management / Specialities / Soft Skills, Marketing Research 

Get salary from $30,000/year

hZWYm5plkW6YlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRqmGiZbeOz
hZWYm5tgmG-XmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...