Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdgmXCcmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYmpdgmXCcmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

B2B sales Manager

hZWYmpZnl2-dmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpn2WYbeOz

Job Description

 • Mở rộng thêm và duy trì quen hệ với những đối tác liên quan đến ngành thiết bị lọc nước, xử lý nước cho hộ gia đinh, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh
 • Xây dựng KPI, kế hoạch P/L, phân bổ ngân sách cho các hoạt động của kênh đại lý với giám đốc kinh doanh
 • Thực hiện tối đa hoạt động bán hàng qua kênh đại lý trực tiếp giao dịch với công ty và thu nợ theo quy định của công ty
 • Phối hợp với phòng Marketing trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cho cửa hàng phụ trách
 • Thúc đẩy đạt được mục tiêu KPI tháng, quý và năm mà công ty yêu cầu
 • Cải thiện kiến thức về sản phẩm và kỹ năng đào tạo để tư vấn được sản phẩm cao cấp
 • Phối hợp tốt với các bộ phận khác trong các vấn đề liên quan
 • Nộp báo cáo hàng tuần và theo tháng (Đánh giá và kế hoạch) yêu cầu của ban lãnh đạo
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc kinh doanh và BOM.

Job Requirements

[Yêu cầu]

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh - kênh đại lý và bán hàng
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành thiết bị lọc nước, xử lý nước cho hộ gia đinh, thiết bị bếp hoặc thiết bị vệ sinh
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trưởng phòng kinh doanh 
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
 • Có tính cách quản lý
 • Chăm chỉ và chịu được áp lực công việc
 • Có tính hợp tác theo quy định và nội quy công ty

[Ưu tiên]

 • Ưu tiên từ 30 đến 40 tuổi
 • Kỹ năng tiếng Anh
 • Kinh nghiệm làm việc tại công ty nước ngoài

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

B2B sales Manager

hZWYmpZnl2-dmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpn2WYbeOz
hZWYmpdgmXCcmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...