Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdgmXGYlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYmpdgmXGYlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

B2C Sales Leader

hZWYmpZokWmalZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpn2WZbeOz

Job Description

 • Lập kế hoạch và thực hiện Kế hoạch bán hàng cho đội sales theo tháng, quý, năm.
 • Quản lý ngân sách và Profit/Loss cho toàn bộ kênh bán lẻ.
 • Lập / điều chỉnh kế hoạch thưởng doanh số cũng như mục tiêu PIC trong ngân sách của kênh bán lẻ (Cho 2021)
 • Lập kế hoạch triển khai mở showroom mới ở khu vực phía Bắc. (Tùy tình hình kinh doanh)
 • Điều chỉnh các quy trình để tối đa hóa kết quả bán hàng bao gồm: quy trình bán hàng, thanh toán đối với khách lẻ.
 • Giám sát hoạt động của đội sales hàng ngày và cải thiện hiệu suất để đạt được doanh thu đề ra. 
 • Phối hợp với phòng Marketing trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động MKT cả năm.
 • Thúc đẩy đội sales đạt được các tiêu chuẩn và mục tiêu KPI cao
 • Thiết lập và thực hiện các khóa huấn luyện & đào tạo thường xuyên để cải thiện & phát triển đội ngũ bán hàng dựa trên các giá trị cốt lõi và tiêu chuẩn hành vi.
 • Quản lý và phân chia danh sách khách hàng cho các thành viên trong nhóm đảm bảo sự công bằng giữa các thành viên.
 • Phối hợp tốt với các bộ phận khác trong các vấn đề liên quan.
 • Tổng hợp báo cáo của các thành viên và gửi báo cáo định kỳ tới ban lãnh đạo theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc kinh doanh và BOM.

Job Requirements

 • Trình độ đại học – Ưu tiên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh / Tiếp thị / Bán hàng.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm vai trò quản lý kinh doanh bán lẻ
 • Có kinh nghiệm tốt trong đào tạo & huấn luyện bán hàng
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
 • Kỹ năng tiếng Anh ( Ưu tiên ) 
 • Chăm chỉ và chịu được áp lực công việc.
 • Có kinh nghiệm làm việc bằng phần mềm CRM

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

B2C Sales Leader

hZWYmpZokWmalZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpn2WZbeOz
hZWYmpdgmXGYlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...