Anphabe

Connecting opportunities

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWWn5Rnkm-WlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
Close
This job has been expired.

40HRS HR CONSULTING SERVICES

Chief Accountant (Binh Duong)

hZWWn5RjlW6Vk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXZ5xrUqG14Q..

Job Description

1. Tổ chức và kiểm soát công việc chuyên môn của Phòng Kế toán công ty

- Tổ chức và kiểm soát công việc chuyên môn của Phòng Kế toán Công ty, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán và các quy định nội bộ

2. Tổ chức việc lập và trực tiếp duyệt các Báo cáo tài chính (BCTC), Báo cáo thuế của Công ty

- Tổ chức thực hiện khóa sổ kế toán hàng tháng theo quy trình khóa sổ của Tập đoàn

- Tổ chức lập và chịu trách nhiệm về các BCTC đảm bảo hạch toán theo hướng dẫn Tập đoàn (bao gồm quản trị mã phí, mã Bộ phận)

- Lập, chịu trách nhiệm về báo cáo Thuế của Công ty theo quy định của pháp luật

- Tổ chức lập và phê duyệt các báo cáo khác theo quy định nội bộ của Công ty/Tập đoàn

- Làm việc với đơn vị kiểm toán để chốt số liệu BCTC kiểm toán hàng năm

3. Tổ chức, phát hành thông báo thu phí và quản lý thu công nợ

- Tổ chức phát hành TBTP định kỳ hàng năm cho toàn hệ thống

- Lập báo cáo định kỳ thu hồi công nợ

- Tổng hợp công nợ, nhắc nợ, và xử lý nợ khó đòi

4. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các công việc về ngân sách và kế hoạch tài chính

- Tham gia vào công tác xây dựng ngân sách và kế hoạch tài chính của công ty

- Ước tính Kết quả kinh doanh theo quý để kê khai nộp thuế TNDN

5. Tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản trên toàn hệ thống

- Cập nhật tăng/giảm/điều chuyển TS vào PM  dựa trên các thông tin nhận được đồng thời lưu trữ đầy đủ và khoa học phục vụ cho việc đối chiếu sau này

- Tạo mã TS trên PM, in và chuyển BP dán mã

- QL các thông tin về TS thừa của toàn công ty, cung cấp thông tin TS thừa cho các BP có nhu cầu mua mới

6. Tổ chức và quản trị nhân sự

- Tổ chức bộ máy nhân sự, tuyển dụng và phân công công việc hợp lý cho nhân viên.

- Đảm bảo có đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn cần thiết để nhân viên có thể thực hiện đầy đủ và chính xác các nhiệm vụ được giao

- Định kỳ tổ chức đào tạo hướng dẫn các kiến thức/kỹ năng chuyên môn cho kế toán viên

- Quản lý nhân viên và tổ chức đánh giá chất lượng công việc của nhân viên; đề xuất khen thưởng - kỷ luật, điều chỉnh lương, thăng tiến

7. Quan hệ:

- Phối hợp với các phòng ban nội bộ Công ty trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh

- Tổ chức và kiểm soát để đảm bảo việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Khách hàng, đối tác, các tổ chức tín dụng, các cơ quan chức năng (Thuế, BTC…), đảm bảo việc giữ gìn hình ảnh/uy tín của Công ty/Tập đoàn và đảm bảo lợi ích cho Công ty/Tập đoàn

8. Khác:

- Tổ chức việc theo dõi và cập nhật kịp thời các thông tin văn bản hướng dẫn mới về chế độ kế toán và thuế để phục vụ cho công việc của Phòng kế toán.

- Xây dựng các quy trình trong nội bộ phòng kế toán, các quy trình phối hợp giữa kế toán với các bộ phận khác trong Công ty.

- Đảm bảo các nghĩa vụ công bố thông tin và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo cấp trên

Job Requirements

1.  Tốt nghiệp ĐHCQ chuyên ngành Kế toán Kiểm toán

2.  Kinh nghiệm KTT tối thiểu 3 năm tại công ty sản xuất nhiều công đoạn , có quy mô lớn (kinh nghiệm làm tại các doanh nghiệp sản xuất gỗ/trồng rừng là lợi thế), đã từng triển khai quyết toán thuế.

3.  Ưu tiên người đã làm trong các công ty dạng chuỗi, có kinh nghiệm về làm BC hợp nhất, nếu làm trong công ty niêm yết là lợi thế

4.  Đã có kinh nghiệm triển khai ERP và set up hệ thống bộ máy, quy trình kê toán tài chính..

5.  Giỏi chuyên môn, nắm vững chuẩn mức kế tóan và tổ chức được công việc trong Phòng Kế toán

6.  Trung thực, nhiệt tình, tận tâm, chịu được áp lực và sẵn sàng thích nghi thay đổi.

Additional Information

2017-01-03 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $24,000/year

hZWWn5RjlW6Vk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXZ5xrUqG14Q..
Lazy Load...