Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51klmualZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXl51klmualZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản

hZWXl51kkWmWmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOda5prUqG14Q..

Job Description

 • Thẩm định tài sản, xây dựng Database và tư vấn thông tin về giá của tài sản.
 • Hỗ trợ GĐ phòng/ Trưởng phòng CN/ GĐ Bộ phận trong xây dựng quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu áp dụng và phương pháp liên quan đến nghiệp vụ thẩm định tài sản.
 • Hỗ trợ GĐ phòng/ Trưởng phòng CN/ GĐ Bộ phận trong đánh giá rủi ro về giá, tài sản liên quan đến hồ sơ, kết quả thẩm định phát hành.
 • Hỗ trợ GĐ phòng/ Trưởng phòng CN/ GĐ Bộ phận trong xây dựng, rà soát và triển khai các công cụ đo lường chất lượng thẩm định tài sản.
 • Tham gia các công việc khác và các dự án theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
 • Đảm bảo các Chính sách liên quan đến thẩm định tài sản được áp dụng hiệu quả.
 • Tư vấn kịp thời, hỗ trợ các Đơn vị/Phòng ban thực hiện đúng các quy định đã được AMC ban hành.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học, trên Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,  Địa chính hoặc các trường kỹ thuật.
 • Kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đồng ở các tổ chức tương đương hoặc vị trí liên quan đến tín dụng tại các tổ chức tín dụng hoặc vị trí tương đương tại các công ty thẩm định độc lập.
 • Có kiến thức căn bản về tài chính ngân hàng, thương mại, luật và thẩm định tài sản
 • Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc cao.
 • Ưu tiên người có khả năng ngoại ngữ
 • Kỹ năng giao tiếp cơ bản, ưu tiên đã qua các lớp kỹ năng mềm như kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, thuyết trình là lợi thế
 • Ưu tiên có Thẻ thẩm định viên về giá do BTC cấp

Additional Information

2018-02-08 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản

hZWXl51kkWmWmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOda5prUqG14Q..
Lazy Load...