Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dklWyXm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWYm5dklWyXm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Chuyên viên chính nghiệp vụ số (product owner)

hZWYm5Zol22al5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRqmGGWbeOz

Job Description

  • Xây dựng Roadmap sản phẩm bao gồm: các yêu cầu, tính năng & giải pháp cho ứng dụng Công ty, các sản phẩm SME
  • Nghiên cứu và phát triển tính năng cho sản phẩm: vẽ wireframe, tài liệu đặc tả... Phân tích nhu cầu kinh doanh và người dùng để xây dựng các yêu cầu, thiết kế prototype, thiết kế UI/UX.
  • Nghiên cứu xu hướng phát triển mobile App, xu hướng thị trường và phân tích hành vi của người dùng để đề xuất cải tiến sản phẩm.
  • Quản lý backlog của sản phẩm: phối hợp với các thành viên trong team: UI designer, developer, tester... để đảm bảo các tính năng được xây dựng đúng với mục tiêu.
  • Theo dõi chất lượng sản phẩm, phân tích dữ liệu để hiểu hành vi người dùng
  •  Báo cáo BGĐ Trung tâm, thực hiện các nhiệm vụ khác từ BGĐ

Job Requirements

  • Trình độ đại học trở lên các chuyên ngành CNTT/QTKD/ Kinh tế
  • Kinh nghiệm 5 năm làm trong lĩnh vực Mobile App.
  • Có kinh nghiệm làm cho các Ứng dụng TMĐT, Ví, Booking lớn.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Chuyên viên chính nghiệp vụ số (product owner)

hZWYm5Zol22al5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRqmGGWbeOz
hZWYm5dklWyXm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...