Anphabe

Connecting opportunities

Dai-ichi Life Việt Nam

Với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Dai-ichi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kinh doanh này vào mọi hoạt động.

 • hZWXlpxolWmYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2016
Dai-ichi Life Việt Nam

Customer Care Executive - Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng

hZWXlpxkk22blZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOcZZ5nUqG14Q..

Job Description

 • Be responsible for responding and/or coordinating with the concerned departments to respond customer's enquiries & complaints relating to insurance policies timely, accurately and with courtesy;
 •  Follow up and make sure that the customer's enquiries & complaints are settled in accordance with the company's relative guidelines and with standard TAT;
 • Be responsible for recommending measures to improve company's quality of customer services based on her daily work;
 • Take care of other tasks and/or participate in projects that may be assigned from time to time.

Job Requirements

 • University Degree (Foreign Trade, Law, Social Science & Humanities...)
 • Clear, passionate and friendly voice;
 • Excellent communication via telephone skills;
 • Good at writing in both Vietnamese and English
 • Good in organizing skills;
 • Analytical skills and problem solving;
 • Customer service skills;
 • Ability to work under high pressure;
 • Patient, careful, thoughtful, with a sense of responsibility

Additional Information

2017-10-11 USD

About Dai-ichi Life Việt Nam

Với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ kể từ khi được thành lập vào năm 1902, Dai-ichi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kinh doanh này vào mọi hoạt động của công ty nhằm thực hiện cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng.

Customer Care Executive - Chuyên viên Chăm sóc...

hZWXlpxkk22blZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOcZZ5nUqG14Q..
Lazy Load...