Anphabe

Connecting opportunities

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXlpVhmGydmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Digital & PR Manager

hZWXlpVgmW-Wl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOaa59vUqG14Q..

Job Description

1. Purpose / Value

 • Lập kế hoạch và triển khai các Digital, PR & Social Campaign
 • Lên định hướng và triển khai các Daily Digital, PR & Social
 • Định hướng chiến lược xây dựng, phát triển và duy trì các Long/Mid/Short-term Digital & PR platform.
 • Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá performance (KPIs) cho các hoạt động của team Digital & PR.

2. Key roles & Responsibilities

 • Tham gia xây dựng các chiến dịch quảng bá kênh
 • Lập kế hoạch thực hiện Digital, PR & Social tổng thể/chi tiết
 • Lựa chọn supplier, triển khai thực hiện, theo dõi hiệu quả, đánh giá và điều chỉnh
 • Tham gia xây dựng định hướng quảng bá chương trình, lập kế hoạch tổng thể
 • Triển khai thực hiện và theo dõi hiệu quả
 • Lập chiến lược & kế hoạch phát triển/duy trì các platform của Digital & PR (SNS, OTT, press corp.)
 • Triển khai thực hiện, theo dõi hiệu quả và điều chỉnh.
 • Lập kế hoạch và xin xét duyệt ngân sách hoạt động team Digital & PR hàng năm/quý/tháng và theo từng chương trình cụ thể
 • Theo dõi ngân sách và quá trình sử dụng ngân sách, xin xét duyệt trong trường hợp vượt ngân sách.
 • Phân công vai trò và trách nhiệm công việc, xây dựng chỉ tiêu đánh giá nhân sự trong team
 • Định hướng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của các hoạt động Digital & PR
 • Theo dõi & báo cáo diễn biến thị trường & đối thủ
 • Phát triển & duy trì các mối quan hệ báo chí.
 •  Lập báo cáo hiệu quả hoạt động
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và tổ chức

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh / tiếp thị/truyền thông / báo chí
 • Tiếp thị truyền thông kỹ thuật số (Digital)
 • Truyền thông công chúng (PR)
 • Kiến thức trong lĩnh vực truyền hình
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Tư duy chiến lược & sáng tạo
 • Lập chiến lược / kế hoạch Digital & PR
 • Xây dựng mối quan hệ với báo chí và giới truyền thông
 • Quản lý dự án / thời gian, phối hợp và quản lý nhóm
 • Giải quyết vấn đề / Problem Solving
 • Năng nổ, chịu làm, khả năng chịu được áp lực công việc cao
 • Chấp nhận làm ngoài giờ hành chính và cuối tuần, Lễ…

Additional Information

2017-07-17 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

Digital & PR Manager

hZWXlpVgmW-Wl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOaa59vUqG14Q..
Lazy Load...