Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xil22Yl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYl5xil22Yl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

HR Manager

hZWYl5tnkmubl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2GbbeOz

Job Description

 • Lập kế hoạch nhân lực hàng năm và định kỳ xem xét lại kế hoạch dựa trên kế hoạch kinh doanh và mục tiêu công ty.
 • Đảm bảo nguồn nhân lực theo kế hoạch kinh doanh
 • Tuyển dụng các vị trí theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt.
 • Đảm bảo các chính sách phúc lợi, lương thưởng hiệu quả của nhân viên được thực hiện theo quy định.
 • Xây dựng quy trình, chính sách, ban hành quy định.
 • Xây dựng & tổ chức triển khai các hoạt động VHDN 
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc (nếu có) 

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhân sự, luật, tiếng anh thương mại….
 • Kỹ năng giao tiếp tốt tiếng Anh là lợi thế
 • Kỹ năng thương thuyết trình bày
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề & quản lý xung đột
 • Kỹ năng lập kế hoạch & thực thi theo kế hoạch
 • Trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự, mạnh về tuyển dụng và quan hệ lao động.
 • 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty agency trong Ngành Truyền thông, truyền hình, quảng cáo… 

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

HR Manager

hZWYl5tnkmubl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2GbbeOz
hZWYl5xil22Yl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...