Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJ1lkWyXk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
UniStar International Co. Ltd

Immigration Consultant Specialist

hZWXmJ1jk2qcl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfYp1qUqG14Q..

Job Description

1/ Job Descriptions:

 • Executing and processing sales and marketing plans in order to attract and attain investors i.e. clients.
 • Planning meetings and follow-ups with clients, guiding and consulting clients at every stage throughout documentation process.
 • Professionally advising, analyzing client’s individual cases, keeping track of progressions, managing relationships and other customer services in a timely manner.
 • Assisting company’s lawyers in consolidating strong and convincing documentation for clients.
 • Full-time position, however working overtime is to be expected.

2/ Benefits:

 • High salaries and bonuses based on performance quarterly and annually.
 • Be part of a young and dynamic team to work in a modern office in District 1, HCMC.
 • Opportunity to travel overseas each year with other incentives.
 • To be trained and coached about investment industry.
 • Promotion opportunity to be Investment Manager.

Additional Information

2018-05-31 USD

About UniStar International Co. Ltd

UniStar Immigration là Đại diện chính thức của Mercan Group và Osemed Pty Ltd., những Tập đoàn và Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn Dịch vụ Di trú và Quốc Tịch (tại thị trường Mỹ, Canada, Bồ Đào Nha, Úc). 

UniStar Immigration cam kết tư vấn các Dự án đầu tư có chỉ số an toàn cao nhất, các Kế hoạch đầu tư hiệu quả cùng chương trình Di trú tiết kiệm, tối ưu cho Khách hàng. 

Với phương châm hoạt động “Tin cậy và trách nhiệm”, UniStar Immigration luôn hỗ trợ Nhà Đầu tư, Khách hàng chuẩn bị hồ sơ Di trú cẩn thận và đầy đủ nhất để trở nên nổi bật và có cơ hội lựa chọn nhiều con đường thành công hơn trên Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu. 

- Website: https://unistar.edu.vn/

***CAM KẾT HOÀN PHÍ DỊCH VỤ NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐẠT VISA***

- UNISTAR IMMIGRATION HỖ TRỢ DỊCH VỤ

 • USA: EB5, EB3
 • CANADA: INVESTOR, PNP, EXPRESS ENTRY (SKILLED WORKER)
 • PORTUGAL: GOLDEN VISA
 • AUSTRALIA: SKILLED VISA, BUSINESS VISA

Immigration Consultant Specialist

hZWXmJ1jk2qcl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfYp1qUqG14Q..
Lazy Load...