Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJdmmGqUl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Sagen

Kế Toán Trưởng

 • Sagen , Ho Chi Minh - Vietnam
 • 2000 Competitive
 • Posted: 19 May 2021
hZWYmJdilHCZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpl2iWbeOz

Job Description

Tóm tắt công việc   

 • Thực hiện những công việc liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ chuyên môn kế toán theo đúng với quy định của Pháp luật.
 • Điều hành Phòng Tài chính Kế toán;
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các công tác Tài chính Kế toán;
 • Phân tích và đánh giá tài chính của các Dự án, các công trình trước khi trình Ban Tổng Giám đốc.
 • Thực hiện kiểm tra và giám sát tình hình của việc dự toán thu và chi.
 • Hoạch toán chi phí lãi, lỗ của từng dự án
 • Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế định kỳ và hàng năm
 • Thực hiện các công việc khác phù hợp chuyên môn theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc

Chức năng - Nhiệm vụ   

Nhiệm vụ điều hành:

 • Tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên, liên tục các mặt công tác, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã giao.
 • Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các phòng, ban khác của Công ty, để tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức của phòng phù hợp với chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn của công ty. Quy hoạch đội ngũ cán bộ của phòng, đề xuất đào tạo bồi dưỡng.  
 • Xây dựng và đề xuất mô hình quản lý công tác tài chính kế toán và bố trí nhân sự Phòng Kế toán –Tài chính.
 • Xây dựng và đề xuất Tổng Ban Giám đốc qui định, qui trình của các hoạt động kế toán nội bộ. Phân cấp quản lý bộ máy Phòng kế toán.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính cho toàn bộ công ty theo chiến lược kinh doanh của Công ty theo từng giai đoạn. Giám sát và đánh giá các nhu cầu điều chỉnh trong quá trình thực thi kế hoạch tài chính.
 • Tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thu hồi công nợ. Thông tin kịp thời các trường hợp nợ quá hạn đến các bộ phận liên quan để cùng phối hợp thực hiện. Đánh giá mức độ hoàn thành của kế hoạch thu hồi công nợ và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các hành động cần thực hiện.
 • Phân tích từng khoản chi phí của Công ty, đề xuất những phương án, chỉ tiêu phân tích để đánh giá và đưa ra các biện pháp điều tiết.
 • Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống thu thập thông tin, các biểu đồ, xác định các phương pháp và chỉ tiêu phân tích để có thể đánh giá các hoạt động tài chính của Công ty
 • Định kỳ đánh giá năng lực nhân viên thuộc quyền, đề xuất lên Ban Lãnh đạo khen thưởng, tăng lương, kỷ luật, sa thải, thuyên chuyển nhằm hoàn thiện và tinh gọn bộ máy hoạt động của phòng mỗi ngày một hiệu quả hơn.
 • Báo cáo thường xuyên, định kỳ về mọi hoạt động của phòng cho Ban Tổng Giám Đốc.

Nhiệm vụ chuyên môn

 • Tổ chức, thống kê tình hình hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn sao cho phù hợp với chủ trương và chiến lược phát triển của Công ty
 • Tổ chức cũng như hoàn hiện về các chế độ hạch toán, trong bộ phận kế toán cần được thống kê theo các biểu mẫu thống nhất.
 • Đảm bảo cho việc ghi chép tất cả các số liệu kế toán một cách chính xác, đảm bảo tính trung thực trong từng số liệu được ghi chép và kịp thời, đầy đủ trong các hoạt động kinh doanh
 • Tổ chức và kiểm soát tất cả các hợp đồng kinh tế, bảo vệ quyền lợi của Công ty.
 • Đánh giá và đưa ra những phân tích về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty
 • Trực tiếp phụ trách công tác quyết toán thuế, thanh quyết toán công nợ.
 • Theo dõi sát sao mọi hoạt động của Phòng, kịp thời điều chỉnh ngay những bất hợp lý trong công tác điều hành cũng như quản lý. Chịu trách nhiệm chính về các đề xuất, văn bản, hợp đồng, phiếu trình ký của Phòng trước khi trình lên Ban Tổng giám đốc hoặc chuyển ra ngoài Phòng.
 • Lên kế hoạch, tiến hành kiểm tra và làm báo cáo, đánh giá tất cả các công tác thực hiện kế hoạch những khoản chi phí của Công ty
 • Thường xuyên đi sâu, đi sát, hướng dẫn CBNV thuộc quyền thực hiện tốt các công việc đã giao. Đồng thời tổ chức liên tục họp rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết ngay những vụ việc trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Phòng & liên phòng ban có liên quan tới hoạt động của phòng.
 • Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu nắm vững các chính sách, quy định về thuế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán…để vận dụng vào việc hoạch định hoạt động tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 • Có nhiệm vụ tạo mối quan hệ đối với các ngành chức năng có liên quan như là: Thuế, các Chi cục Quản lý tài chính, Kế hoạch và đầu tư   
 • Thực hiện các công tác hỗ trợ theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Job Requirements

 • Ưu tiên ứng viên nữ
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, xây dựng.
 • Nắm vững và hiểu biết rõ ràng về pháp lệnh kinh tế, luật kinh tế, luật kế toán trưởng;
 • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Khoa Kinh tế Doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Kinh tế đối ngoại.   
 • Ngoại ngữ giao tiếp, sử dụng thành thạo Excel, Access,…, các phần mềm kế toán ứng dụng.
 • Có kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt; kỹ năng quản lý, điều hành tốt đội ngũ nhân viên tối thiểu 05 người
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, gương mẫu trong công việc.   
 • Tác phong sinh hoạt vui vẻ, hòa nhã, hợp tác tốt với các phòng ban

Additional Information

About Sagen

Sagen tự hào là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình nói chung và là đơn vị thiết kế thành công nhiều nhà máy Dược phẩm – Thực phẩm nhất tại Việt Nam. Sagen đã không ngừng nỗ lực phát triển và được bình chọn, trao tặng các giải thưởng lớn như Top 10 công ty thiết kế hàng đầu Việt Nam (Top 10 BCI Architects Vietnam) hai năm liền 2015 & 2016, Thương hiệu hàng đầu Việt Nam (Top Brands 2015), Công ty thiết kế kiến trúc tốt nhất Việt Nam 2018 (Dot property 2018), Thương hiệu mạnh Asean 2018 (Typical Brand 2018)…

Với đội ngũ hơn 80 Kiến trúc sư và kỹ sư chuyên nghiệp, luôn áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ quản lý, luôn xem trọng lợi ích của khách hàng cộng với cam kết về chất lượng, tiến độ cũng như hiệu quả dự án, Sagen đã được các Công ty, Tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước tín nhiệm, hợp tác và triển khai nhiều dự án trên phạm vi cả nước.

Đến nay, Sagen đã tham gia tư vấn thiết kế trên 250 dự án, trong đó hơn 100 dự án cao ốc chung cư, văn phòng, khách sạn, trường học và gần 120 nhà máy Dược – Thực Phẩm quy mô lớn đạt tiêu chuẩn công nghệ cao HACCP, GMP.

Kế Toán Trưởng

hZWYmJdilHCZnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpl2iWbeOz
hZWYmJdmmGqUl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...