Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVolWudmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Topica

Marketing Management

 • Topica , Ha Noi - Ho Chi Minh - Vietnam
 • 2000 Competitive
 • Posted: 07 Mar 2018
hZWXmJVnknKUlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY5xuUqG14Q..

Job Description

Digital Marketing Manager is one of vacancies in the 22 Future CEOs Program - a manager acquisition program of Topica Edtech Group

Become our Digital Marketing Manager, you would be responsible for the following activities:

1/Responsibilities in Operation

 • In charge of digital marketing strategy for the undertaken product (Topica UNI/ Topica Native/ Edumall and news products in Southeast Asia) 
 • Plan and develop promotional and communications strategies via internet, media, and other promotional tools
 • Coordinate with sales team to ensure the implementation of sales strategies in accordance with objectives and efficiency
 • Report directly to the Group management board
 • Manage a team of up to 20 members through operation, recruitment and training

2/ Responsibilities in Development

 • Automate digital advertising process (auto bidding, personalization and targeting)
 • Develop marketing tools to enhance marketing management and performance (Social Listening, Lead Scoring Model, Marketing Data Warehouse, Chatbot...)
 • Launch new campaigns across social media channels to increase product exposure while maintaining and adhering to our brand standard

Job Requirements

1/ We are looking for:

 • VIETNAMESE professionals with age between 24 and 30
 • Have management experience (compulsory)
 • Have systematic thinking and development skills
 • Build complex, multi-dimensional approach for problem solving 
 • Proficient in English 

2/ Our recruitment process

 • Stage 1: Application/ Screening
 • Stage 2: Exploration: Orientation meeting + GTAT + Essay tests
 • Stage 3: Interviews (Cultural fit and In-depth Interview)
 • Stage 4: Candidates shall work as a manager in 3 different fields in the first 6 months, then decide their field of preference to work in

*About 22F-CEOs Program:

 • A manager acquisition program of Topica Edtech Group which aims to find outstanding Senior Managers to work for Topica and potentially become CEOs of new products in the near future. Candidates will work on 3 different managerial positions in different fields during the first 6-month to give candidates an overview of Topica's operating system before moving into the area that fits them the most. For more information, click link: https://youtu.be/MYxf_3aavRQ

Additional Information

2018-03-07 USD

About Topica

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. TOPICA hiện có hơn 1400+ nhân viên toàn thời gian, 1000+ giảng viên bán thời gian ở các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

 • TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao với hơn 1000+ Giảng viên doanh nhân và 6300 Cựu sinh viên thăng tiến thành đạt.
 • TOPICA NATIVE là đơn vị đầu tiên trên thế giới phát triển ứng dụng luyện nói tiếng Anh online qua Google Glass. Nền tảng học Tiếng Anh trực tuyến, tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc giúp Học viên luyện nói hàng ngày từ 8 giờ đến 24 giờ với Giáo viên Âu – Mỹ – Úc. Học viên được bắt đầu ngay với lộ trình học của riêng mình, không phải chờ mở lớp.
 • TOPICA IVY là chuỗi sản phẩm công nghệ giáo dục cao cấp của Topica dựa trên nền tảng hợp tác với các tổ chức danh tiếng, các trường Đại học và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Các chương trình đào tạo của Topica IVY: TOPICA Founder Institute, TOPICA IVY English, TOPICA Executive và TOPICA Professional được sáng lập nhằm đào tạo các nhà doanh nhân và lãnh đạo toàn cầu.
 • TOPICA Founder Institute (TFI) là Accelerator duy nhất tại VN có học viên gọi vốn thành công hàng triệu USD: Appota và HSP Yton. Mentors của chương trình hầu hết là các Quỹ (CyberAgent Ventures, IDG Ventures…) và Founder thành đạt (VNG, Vatgia, VietnamWorks…). TFI là thành viên của Mạng lưới Founder Institute toàn cầu, sáng lập tại Silicon Valley, có chi nhánh tại 41 nước.

• Giới thiệu TOPICA: https://www.youtube.com/watch?v=MYxf_3aavRQ&feature=youtu.be

• Các thông tin khác về hoạt động của TOPICA: http://topica.edu.vn

Marketing Management

hZWXmJVnknKUlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY5xuUqG14Q..
Lazy Load...