Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xjkXCYm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYl5xjkXCYm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Marketing Manager

hZWYl5tolXKUk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2efbeOz

Job Description

1. Thiết lập chiến lược và lập kế hoạch Kinh doanh

 • Có hiểu biết sâu sắc về thị trường và người dùng
 • Xây dựng và phát triển các chiến lược marketing bao gồm branding, thu hút người dùng, xây dựng cộng đồng,...
 • Bắt kịp các xu hướng marketing trực tuyến và marketing di động

2. Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiêu

 • Xây dựng và quản lý các hoạt động marketing
 • Theo dõi và kiểm soát các chỉ số như CAC, ROI, ROAS,...
 • Chịu trách nhiệm lập ngân sách và P&L

3. Quản lý và dẫn dắt, phát triển đội ngũ

 • Xây dựng một khuôn khổ và năng lực đội nhóm mạnh mẽ để phát triển kinh doanh

4. Thực hiện các báo cáo trực tiếp với ban điều hành về kết quả kinh doanh và thực hiện cộng tác với

các Team/Dự án trong công ty

 • Báo các trực tiếp kết quả kinh doanh với ban điều hành theo tháng/quý/năm
 • Hợp tác thành công với các bộ phận liên quan trong công ty và các đối tác nước ngoài

Job Requirements

Yêu cầu:

 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí quản lý Digital Marketing Leader/Manager cho sản phẩm Software Global
 • Hiểu biết sâu sắc về nền tảng quảng cáo và chỉ số liên quan
 • Kỹ năng phân tích và xây dựng mô hình định lượng tốt
 • Kỹ năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tốt
 • Có khả năng làm việc với đối tác nước ngoài bằng tiếng anh
 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và đã từng làm việc trong công ty có văn hóa Agile
 • Tiếng Anh tốt, đủ khả năng làm việc với đối tác nước ngoài

Quyền lợi:

 • Thưởng cuối năm cố định tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh năm theo doanh thu sản phẩm từ 1->3+ tháng lương tùy theo khả năng đóng góp và kết quả kinh doanh của công ty.
 • Làm việc trực tiếp với Ban điều hành công ty và có cơ hội tham gia vào hoạt động của ban điều hành
 • Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển năng lực quản lý, lãnh đạo nhằm thúc đẩy và phát triển bản thân
 • Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, điều kiện giải trí và thiết bị làm việc hiện đại
 • Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến
 • Các hoạt động văn hóa, sự kiện theo tháng, hoạt động teambuilding gắn kết đội ngũ liên tục trong năm

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Marketing Manager

hZWYl5tolXKUk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2efbeOz
hZWYl5xjkXCYm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...