Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5pilXCbl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HEINEKEN Vietnam

Brew A Better Vietnam

  • hZWXl5pilXCbl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl25ocZxwsbA.
2016
HEINEKEN Vietnam

Nhân Viên Bán Hàng (DSM)

hZWXl5pgmmyclJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdZ5loUqG14Q..

Job Description

  • Chăm sóc các điểm bán, thực hiện kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi của Công ty để đảm bảo doanh số được giao.
  • Phụ trách công việc xây dựng và hỗ trợ các điểm bán hàng cho công ty, thực hiện các kế hoạch khuyến mãi, các chỉ tiêu về tiêu thụ và mở rộng thị trường.
  • Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng hàng ngày/ hàng tuần; cung cấp dịch vụ bán hàng và phát triển điểm bán.
  • Tìm kiếm các điểm bán mới trong địa bàn được giao và lấy đơn hàng cho Nhà phân phối.

Job Requirements

  • Tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học trở lên.
  • Có kinh nghiệm về kinh doanh, ưu tiên trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
  • Siêng năng, cần mẫn

Additional Information

2018-01-03 USD

About HEINEKEN Vietnam

HEINEKEN Vietnam Brewery Limited Company (HEINEKEN Vietnam Brewery), was established on December 9th, 1991 by Saigon Trading Group (SATRA) and Asia Pacific Breweries Ltd. (APBL) – now HEINEKEN Asia Pacific Pte. Ltd. (HEINEKEN Asia Pacific). Apart from our innovative brewery in District 12, HEINEKEN Vietnam Brewery has 100% ownership of breweries in Da Nang, Quang Nam, Tien Giang, Vung Tau.

Last year, HEINEKEN Vietnam proud to be in the top 10 of Anphabe Best Place to Work 2016. We are continuously sharing and improving our culture and working environment to offer our current and future employees the best place to work.

Nhân Viên Bán Hàng (DSM)

hZWXl5pgmmyclJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdZ5loUqG14Q..
Lazy Load...