Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgmHCZnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Wipro Consumer Care Vietnam

Wipro Consumer Care Vietnam Company Limited has built a porfolio of 48 brands supporting over 275 products in 1,500 packaging formats that are sold in over 36 countries such as ENCHANTEUR, ROMANO, IZZI...

 • hZWYm5tgmHCZnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbJltb7Cx
2021
Wipro Consumer Care Vietnam

Nhân Viên Bảo Trì

hZWYm5pplm-VlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRqmGqcbeOz

Job Description

 •  Phối hợp & Thực hiện chương trình bảo trì định kỳ
 • Kiểm soát điện, nước, dầu trong ca làm việc
 • Tham gia vào các dự án kế hoạch cải tiến và giảm chi phí
 • Thực hiện sửa chữa đột xuất, khắc phục sự cố.
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề cơ khí để tăng hiệu quả sản xuất và phát triển hướng dẫn công việc bảo trì và hướng dẫn khắc phục sự cố
 • Tham gia cùng Kaizen trong các hệ thống được chỉ định, tham gia và hỗ trợ các bộ phận Sản xuất Kaizen
 • Đề xuất vật liệu tiêu chuẩn, vật liệu kỹ thuật thay thế
 • Công việc theo yêu cầu của cấp trên  

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng / Trung cấp: Chuyên ngành Điện, Cơ khí, tự động hóa
 • Làm việc theo ca
 • Có khả năng đọc bản vẽ sơ đồ kỹ thuật / điện
 • Có thể vận hành nồi hơi, máy nén, máy làm lạnh, quạt làm mát
 • Cẩn thận, nhanh nhẹn, ham học hỏi
 • Ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí tương đương  

Additional Information

About Wipro Consumer Care Vietnam

Wipro Consumer Care Vietnam Company Limited is a subsidiary of Wipro Consumer Care & Lighting of Wipro Enterprise.

Wipro Enterprises Limited is headquartered in Bangalore, India, comprising of two main businesses namely Wipro Consumer Care and Wipro Infrastructure Engineering.

Wipro Consumer Care Founded in 1945 as a Vegetable Oil Company, Wipro Consumer Care is one of the fastest growing FMCG companies in India.

It grew from Rs. 304 Cr to 5000 Cr in 2013-14 growing 16 times in last 13 years. Sales Revenue for FY 13-14 stood at US $ 837 Million.

Wipro Consumer Care has presence in 18 countries predominantly in SAARC, ASEAN, MENA regions and in the U K. It has 15 manufacturing units in China, India, Indonesia, Malaysia and Vietnam and has a state of art R&D facilities in India and Malaysia. The company employees over 8500 people from 15 nationalities with women constituting 54% of the total work force.

Wipro Consumer Care Vietnam Company Limited has operated in Vietnam since 1996 and is the third largest non-paper personal care businesses in the market with annual double-digit growth and highly-appreciated brands such as Enchanteur, Romano and Izzi. Our vision is to become a leading international FMCG Company where people can develop and realize their potential while creating brands and products that inspires Vietnamese live.

file-deliver.php?key=hcWDxaBjm7TXnZedhtmlrtKWiG3ZcGOgWtaWr1qhqG5mbluboZ1UoKNrZp1abGNlZWSVVXHXamiXclaUx8vF1tDYwdrHnNaehp7VnZSgU1ehrg..

Nhân Viên Bảo Trì

hZWYm5pplm-VlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRqmGqcbeOz
hZWYm5tgmHCZnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...