Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpphmG6Uk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

INVENT YOURSELF. RESHAPE THE WORLD

Join our innovative, passionate and entrepreneurial community to improve the world of tomorrow with us.

 • hZWYlpphmG6Uk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
Saint-Gobain Vietnam

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực (Hà Nội)

hZWYlplmmXGVlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRonGKdbeOz

Job Description

 • Thực hiện chỉ tiêu doanh thu bán ra hệ thống khách hàng T2
 • Dự báo bán hàng - Kế hoạch bán hàng Tháng/ Quý
 • Đánh giá & phân loại các nhóm khách hàng trên địa bàn
 • Phân tích tình hình thị trường/ Nhận định & đánh giá các hoạt động thị trường theo từng thời kỳ
 • Phân tích đánh giá hoạt động đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích Chính sách bán hàng, đề xuất CSBH phù hợp với vùng thị trường
 • Triển khai thực thi các chương trình tới các nhóm khách hàng
 • Các hoạt động thúc đẩy bán hàng
 • Đảm bảo hệ thống nhận diện thương hiệu được thực thi tại địa bàn theo kế hoạch  

Văn phòng Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà LILAMA 10, số 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Job Requirements

 • Trình độ học vấn: Trung cấp, Cao Đẳng trở lên
 • Có ít nhất 02 - 03 năm kinh nghiệm bán hàng ở vị trí tương
 • Nắm bắt tâm lý khách hàng & dịch vụ khách hàng
 • Kỹ năng quản lý nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp/ Đàm phán/ Thuyết phục
 • Kỹ năng Giải quyết vấn đề
 • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc và môi trường làm việc linh hoạt  

Additional Information

About Saint-Gobain Vietnam

Saint–Gobain Vietnam belongs to Saint-Gobain Group, the world's largest building material company and one of the world’s 100 largest industrial groups. Established in 1665, the group is organized into four business sectors: Construction Products, Innovative Materials, Building Distribution and Packaging. Saint-Gobain employs more than 180,000 people and operates in 67 countries worldwide. With the market leadership position in each of its core businesses, the Group achieved 2018 sales of €41.8 billion. Saint-Gobain's ambition is "to become the world leader in the habitat and construction markets, designing, manufacturing and distributing building materials, providing innovative solutions to meet growing demand in emerging countries, for energy efficiency and the environmental protection".

https://www.saint-gobain.com/en

http://www.saint-gobain.com.vn/vi 

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực (Hà Nội)

hZWYlplmmXGVlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRonGKdbeOz
hZWYlpphmG6Uk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...