Anphabe

Connecting opportunities

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXlpVhmGyalpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Nhân Viên An Ninh Mạng

hZWXlpVgmGyVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOaa59nUqG14Q..

Job Description

 • Xây dựng và duy trì thiết kế kiến trúc an ninh mạng
 • Thực thi biện pháp đảm bảo phục hồi sau thảm họa và sự liên tục của hệ thống CNTT
 • Định kỳ rà soát tổng thể mã độc toàn hệ thống và làm các báo cáo.
 • Phân tích, đánh giá và xác định các nguy cơ do không tuân thủ chính sách an ninh thông tin
 • Thực hiện đánh giá tổng thể an toàn mạng thường niên
 • Tinh chỉnh cấu hình tối ưu hóa hệ thống an ninh mạng: Firewall, IDS/IPS
 • Giám sát thường nhật các dấu hiệu bất thường của lưu thông mạng và cung cấp biện pháp ngăn ngừa phù hợp
 • Giám sát và rà soát nhật kí hệ thống an ninh để phát hiện sớm các vi phạm và cung cấp các biện pháp phòng chống hiệu quả
 • Xây dựng và quản lý các tài liệu cài đặt, cấu hình hệ thống thiết bị an ninh mạng;
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các tiêu chuẩn an ninh cơ bản cho các hệ thống máy chủ, máy trạm, máy in…;
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn an toàn cho các nền tảng Windows, Linux, Mac…;
 • Hỗ trợ bộ phận vận hành và CSHT triển khai hoàn thiện hệ thống mạng;
 • Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các tiêu chí an toàn cho các dự án triển khai ứng dụng;
 • Hỗ trợ xây dựng và áp dụng tiêu chí an toàn cho các nền tảng

Job Requirements

 • Có chuyên ngành liên quan đến CNTT như Khoa học máy tính, an ninh mạng, mật mã…
 • Ưu tiên sở hữu các chứng chỉ SEC+, CEH, CISA…
 • Am hiểu sâu các nền tảng công nghệ Microsoft, Cisco, Palo Alto… các giao thức TCP/IP, chuyển mạch, định tuyến
 • Kiến thức về phòng thủ và chiến lược an toàn thông tin doanh nghiệp; và về hệ thống quản lý thông tin ISMS như ISO27001/ISO27002, PCIDSS
 • Kiến thức về các nền tảng: Unix, Linux, IDPS, chứng thư số PKI, VPN, SIEM…
 • Kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ dò quét điểm yếu, giả lập tấn công mạng
 • Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực quản trị mạng & an ninh mạng;

Additional Information

2017-07-17 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • “Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story.

Nhân Viên An Ninh Mạng

hZWXlpVgmGyVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOaa59nUqG14Q..
Lazy Load...