Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5dklG6cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXl5dklG6cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

NHÂN VIÊN AN NINH MẠNG

hZWXl5ZpmW6UlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdZJ1tUqG14Q..

Job Description

1/ Vận hành (60%)

 • Xây dựng và duy trì thiết kế kiến trúc an ninh mạng;
 • Thực thi các chính sách, quy trình an toàn thông tin;
 • Thiết kế, thực thi và thử nghiệm các giải pháp và hệ thống an ninh mạng;
 • Thực thi biện pháp đảm bảo phục hồi sau thảm họa và sự liên tục của hệ thống CNTT;
 • Xử lý các sự cố liên quan đến an ninh mạng và hệ thống;
 • Định kỳ rà soát tổng thể mã độc toàn hệ thống;
 • Đánh giá khả năng tổn thương, rà quét điểm yếu hàng quý và cung cấp báo cáo phát hiện;
 • Rà soát, xây dựng các biện pháp gia cố bảo mật cho hệ thống CNTT;
 • Thực thi các biện pháp giám sát các hoạt động liên quan đến an ninh mạng;
 • Phân tích, đánh giá và xác định các nguy cơ do không tuân thủ chính sách an ninh thông tin;
 • Phân tích, đánh giá tác động của các sự cố an toàn thông tin đối với CSHT và phòng máy chủ;
 • Thực hiện đánh giá tổng thể an toàn mạng thường niên;
 • Tinh chỉnh cấu hình tối ưu hóa hệ thống an ninh mạng: Firewall, IDS/IPS;
 • Giám sát thường nhật các dấu hiệu bất thường của lưu thông mạng và cung cấp biện pháp ngăn ngừa phù hợp; Giám sát và rà soát nhật kí hệ thống an ninh để phát hiện sớm và cung cấp các biện pháp phòng chống hiệu quả;

2/ Xây dựng và quản lý tài liệu (20%)

 • Xây dựng và quản lý các tài liệu cài đặt, cấu hình hệ thống thiết bị an ninh mạng;
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các tiêu chuẩn an ninh cơ bản cho các hệ thống máy chủ, máy trạm, máy in…;
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn an toàn cho các nền tảng Windows, Linux, Mac…;

3/ Hỗ trợ (10%)

 • Hỗ trợ bộ phận vận hành và CSHT triển khai hoàn thiện hệ thống mạng;
 • Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các tiêu chí an toàn cho các dự án triển khai ứng dụng;
 • Hỗ trợ xây dựng và áp dụng tiêu chí an toàn cho các nền tảng;

4/ Tự nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và đề xuất ứng dụng các giải pháp công nghệ mới (10%)

 • Tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện công nghệ mới;
 • Tự nghiên cứu, đào tạo và thử nghiệm các sản phẩm, ứng dụng công nghệ tiên tiến;
 • Duy trì cập nhật kiến thức, xu hướng công nghệ và áp dụng kiến thức mới vào công việc;

Job Requirements

 • Cao đẳng/Đại học hoăc cao hơn, các chuyên ngành liên quan đến CNTT như Khoa học máy tính, an ninh mạng, mật mã, Toán Tin học…
 • Tiếng Anh giao tiếp kỹ thuật, đọc viết tốt;
 • Ưu tiên sở hữu các chứng chỉ SEC+, CEH, CISA…
 • Am hiểu sâu các nền tảng công nghệ Microsoft, Cisco, Checkpoint, Palo Alto…
 • Am hiểu sâu về giao thức TCP/IP, chuyển mạch, định tuyến;
 • Kiến thức về phòng thủ và chiến lược an toàn thông tin doanh nghiệp;
 • Kiến thức về các hệ thống quản lý an toàn thông tin ISMS như ISO27001/ISO27002, PCIDSS…;
 • Kiến thức về các phương pháp dò quét điểm yếu, già lập tấn công, điều tra số;
 • Kiến thức về các nền tảng: Unix, Linux, IDPS, chứng thư số PKI, VPN, SIEM…
 • Kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ dò quét điểm yếu, giả lập tấn công mạng
 • Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực quản trị mạng & an ninh mạng;
 • Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản lý an toàn thông tin;

Additional Information

2017-12-07 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

NHÂN VIÊN AN NINH MẠNG

hZWXl5ZpmW6UlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdZJ1tUqG14Q..
Lazy Load...