Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlgkmqXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYmZlgkmqXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

PPM Manager

hZWYmZhnknKVmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnGqZbeOz

Job Description

Quản lý mối quan hệ

 • Quản lý và duy trì mối quan hệ với các cơ sở y tế ngoài Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) và thuyết phục họ hợp tác với dự án.
 • Xây dựng và mở rộng mạng lưới các loại hình cơ sở y tế chủ động giới thiệu/thông báo bệnh nhân, bao gồm: bác sĩ, dược sĩ, bệnh viện khu vực tư nhân, công ty khám sức khỏe nghề nghiệp, cơ sở X-quang, cơ sở sàng lọc HIV.
 • Liên tục cải thiện các chiến lược tham gia mạng lưới
 • Xử lý và khắc phục các vấn đề với nhà cung cấp tư nhân
 • Đảm bảo báo cáo được cập nhật đầy đủ về các hoạt động thực địa thông qua phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) 

Giám sát việc phân bổ nguồn khuyến kích tiền tệ và phi tiền tệ cho cơ sở y tế tham gia.

Quản lý nhân viên

 • Trực tiếp giám sát kết quả công việc của Cán bộ dự án
 • Tạo một môi trường làm việc tích cực để duy trì tinh thần của nhóm
 • Giám sát việc tuyển dụng và duy trì mối quan hệ với các cơ sở y tế ngoài CTCLQG
 • Hướng dẫn Cán bộ dự án trong quản lý mối quan hệ
 • Giám sát các mục nhập trong phần mềm CRM từ các Cán bộ dự án và phản hồi thường xuyên về kết quả và tối ưu hóa công việc

Giám sát các hoạt động thực địa:

 • Giám sát các hoạt động sàng lọc bệnh lao tại các cơ sở y tế ngoài CTCLQG bao gồm phòng khám của bác sĩ, nhà thuốc, bệnh viện, công ty khám sức khỏe nghề nghiệp hay cơ sở chụp X-quang
 • Tối đa hóa việc giới thiệu những người nghi ngờ mắc lao để xét nghiệm.
 • Đảm bảo các trường hợp nghi lao đã giới thiệu được xét nghiệm chẩn đoán thích hợp.
 • Giám sát việc thu thập dữ liệu xét nghiệm chẩn đoán từ các cơ sở y tế công.
 • Coordinate registration of TB patients found outside of the NTP network.
 • Giám sát việc ghi danh của bệnh nhân thông qua dự án.
 • Tăng cường thông báo về các trường hợp bệnh lao do các cơ sở y tế ngoài CTCLQG điều trị.
 • Thực hiện nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia và giới thiệu sử dụng mạng xã hội với đối tượng là các cơ sở y tế ngoài CTCLQG

Giám sát, đánh giá & báo cáo:

 • Xác minh dữ liệu giới thiệu và thông báo thu thập được trong cộng đồng.
 • Phối hợp với nhóm M&E để giải quyết các vấn đề về dữ liệu và đảm bảo thu thập đầy đủ dữ liệu dự án trong các mô-đun PPM của Hệ thống Thông tin Tiếp cận Chăm sóc (ACIS);
 • Phối hợp đào tạo (lại) các Cán bộ dự án về việc sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu điện tử.
 • Nâng cao năng lực cho Cán bộ dự án về các phương pháp thu thập dữ liệu tốt nhất.
 • Soạn thảo báo cáo tường thuật hàng tháng về các hoạt động cho nhà tài trợ.
 • Xem xét và chỉnh sửa bản báo cáo kỹ thuật hàng quý cho các nhà tài trợ.

Khác:

 • Hỗ trợ mua sắm vật tư cho dự án.
 • Hỗ trợ trong tất cả các khía cạnh của việc thực hiện các can thiệp của khoản tài trợ.
 • Các nhiệm vụ khác do Ban quản lý FIT yêu cầu

Job Requirements

 • Cử nhân/Thạc sĩ chuyên ngành Y, Dược, Y tế Công cộng, Phát triển Xã hội, Khoa học hoặc các ngành liên quan. 
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế công và tư nhân.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng viết và nói tiếng Anh tốt
 • Thái độ làm việc tốt, năng động và có thể làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, email và kỹ năng tin học cơ bản khác.
 • Có động lực làm việc, sẵn sàng học hỏi, có định hướng dịch vụ và có thể làm việc trong môi trườngáp lực cao và trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Sẵn sàng kết nối với các nhà cung cấp tư nhân khi thuận tiện, có thể làm việc ngoài giờ

Additional Information

 • Job Level
  Manager
 • Salary
  Competitive
 • Function
 • Industry
 • Location
 • Job Type
  Full-Time Permanent
 • Posted
  12 Oct 2021

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

PPM Manager

hZWYmZhnknKVmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnGqZbeOz
hZWYmZlgkmqXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...