Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVkmWqYl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Topica

Project Development Manager

 • Topica , Ha Noi - Ho Chi Minh - Vietnam
 • 2000 Competitive
 • Posted: 07 Mar 2018
hZWXmJVhkm2anJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY5xtUqG14Q..

Job Description

Project Development Manager  is one of vacancies in the 22 Future CEOs Program - a manager acquisition program of Topica EdTech Group

1/ Benefits/ What’s on offer

 • Double promotion and salary raise up to 80% per year
 • Accumulating shares to million dollars after 3-7 years of working
 • Expanding a broad network of the high-end organizations, from which you will reap lasting benefits
 • Work as a senior manager for a company of 2,000+ employees and 1,000,000+ customers with a network of operations covering Southeast Asia.
 • Realization of ideas into projects on a large scale with the support of resources from the Group

2/ Opportunities and Challenges

 • Experience 3 different fields of management position in 6 months and get opportunities to be relocated to 6 other nations - Vietnam, Singapore, Philippines, Thailand, Indonesia and U.S
 • Be flexible to perform multiple duties in several departments
 • Become CEO or senior manager from start-ups within 5 years
 • Managing & developing several different E-Learning Projects with Mentors

Job Requirements

1/ Qualifications:

 • VIETNAMESE professionals with age between 24-30
 • Have management experience (compulsory)
 • Experienced with management and business acumen Versatile and passionate to tackle new challenges
 • Have a systemic thinking to manipulate multi-dimensional perspectives
 • Good in communication and written English

2/ Our recruitment process

 • Stage 1: Application/ Screening
 • Stage 2: Exploration: Orientation meeting + GTAT + Essay tests
 • Stage 3: Interviews (Cultural fit and In-depth Interview)
 • Stage 4: Candidates shall work as a manager in 3 different fields in the first 6 months, then decide their field of preference to work in

*About the program

"22 FUTURE CEOs" is the Senior Management Recruiting program of Topica Edtech Group that provides candidates for management-level roles with in-depth experiences and ongoing mentorship across a range of business areas within E-Learning industry. For the first 6-month challenge, candidates will work on 3 different managerial positions in different fields; that giving candidates an overview of Topica's operating system before moving into the area that fit them the most. For more information, click link: https://youtu.be/MYxf_3aavRQ

Additional Information

2018-03-07 USD

About Topica

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. TOPICA hiện có hơn 1400+ nhân viên toàn thời gian, 1000+ giảng viên bán thời gian ở các văn phòng Manila, Singapore, Bangkok, Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

 • TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA, cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 15 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao với hơn 1000+ Giảng viên doanh nhân và 6300 Cựu sinh viên thăng tiến thành đạt.
 • TOPICA NATIVE là đơn vị đầu tiên trên thế giới phát triển ứng dụng luyện nói tiếng Anh online qua Google Glass. Nền tảng học Tiếng Anh trực tuyến, tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc giúp Học viên luyện nói hàng ngày từ 8 giờ đến 24 giờ với Giáo viên Âu – Mỹ – Úc. Học viên được bắt đầu ngay với lộ trình học của riêng mình, không phải chờ mở lớp.
 • TOPICA IVY là chuỗi sản phẩm công nghệ giáo dục cao cấp của Topica dựa trên nền tảng hợp tác với các tổ chức danh tiếng, các trường Đại học và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Các chương trình đào tạo của Topica IVY: TOPICA Founder Institute, TOPICA IVY English, TOPICA Executive và TOPICA Professional được sáng lập nhằm đào tạo các nhà doanh nhân và lãnh đạo toàn cầu.
 • TOPICA Founder Institute (TFI) là Accelerator duy nhất tại VN có học viên gọi vốn thành công hàng triệu USD: Appota và HSP Yton. Mentors của chương trình hầu hết là các Quỹ (CyberAgent Ventures, IDG Ventures…) và Founder thành đạt (VNG, Vatgia, VietnamWorks…). TFI là thành viên của Mạng lưới Founder Institute toàn cầu, sáng lập tại Silicon Valley, có chi nhánh tại 41 nước.

• Giới thiệu TOPICA: https://www.youtube.com/watch?v=MYxf_3aavRQ&feature=youtu.be

• Các thông tin khác về hoạt động của TOPICA: http://topica.edu.vn

Project Development Manager

hZWXmJVhkm2anJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY5xtUqG14Q..
Lazy Load...