Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpmWmZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Faro Recruitment Vietnam

A beacon to bring employers and jobs seekers together.

Faro Vietnam is a member of Faro Recruitment Group - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan. 

  • hZWYmZxpmWmZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZoaJ5sb7Cx
Faro Recruitment Vietnam

QA Staff

hZWYmZxplm6ck5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnmKabeOz

Job Description

1. Xác thực cho bên ngoài và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001/QC 080000 

2. Kiểm soát chất lượng nguyên liệu/ vật tư đầu vào 

3. Kiểm soát chất lượng hàng thành phẩm 

4. Báo cáo kiểm tra đầu ra sản phẩm

5. Kiểm soát và ban hành tài liệu ISO chất lượng

6. Đánh giá nội bộ/đánh giá của khách hàng/đánh giá chéo các bộ phận công ty con 

7. Tổ chức những khóa đào tạo chất lượng 

8. Phản hồi khách hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng

9. Kiểm soát và lập báo cáo thống kê chất lượng trong quá trình

10. Chuẩn bị và tổ chức cho cuộc họp chất lượng và cuộc họp xem xét của lãnh đạo 

11. Thúc đẩy cải tiến       

Job Requirements

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Quản lý chất lượng, Hóa công nghiệp.
• Có kỹ năng tư duy logic và thống kê
• Kinh nghiệp về hoạt động nội bộ/ nhà cung cấp.
• Nhanh nhẹn, năng động, chịu được áp lực công việc.
• Giao tiếp tốt tiếng Trung hoặc tiếng Anh.(ưu tiên ứng viên thông thạo 4 kỹ năng tiếng Trung)       

Additional Information

About Faro Recruitment Vietnam

Faro Vietnam is a member of Faro Recruitment Group - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan. 

With more than 10 years of establishment and operation, Faro Vietnam is recognized as a leading reputable human resources service provider in Vietnam. 

Clients are satisfied with Faro Vietnam is not only due to the premier quality of services but also the added on support that are beyond than the scope of services they engaged.

Get salary from $6,600/year

hZWYmZxplm6ck5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnmKabeOz
hZWYmZxpmWmZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...