Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5Rjk3GalJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Red Bull (Vietnam) Co., Ltd.

Reception - Nhân Viên Lễ Tân

hZWXm5RikXKYnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXY5lqUqG14Q..

Job Description

 • Thực hiện công việc lễ tân như: Nhận, chuyển, trả lời điện thoại, fax và thư từ;
 • Theo dõi và thực hiện các báo cáo chi phí điện, nước, điện thoại, fax, báo cáo ngày....;
 • Quản lý Điều xe và taxi;
 • Quản lý Tài xế và Nhà bếp;
 • Thực hiện việc thanh toán tiền xăng, phí cầu đường....;
 • Hỗ trợ kiểm tra và cấp phát văn phòng phẩm cho các bộ phận;
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh tương đối (nghe, nói, đọc viết).
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Ham học hỏi, siêng năng, trung thực & có tinh thần cầu tiến.
 • Có kinh nghiệm làm việc văn phòng ít nhất 1 năm

Additional Information

2019-02-01 USD

About Red Bull (Vietnam) Co., Ltd.

Red Bull (Vietnam) Co., Ltd. is an enterprise with 100% foreign owned capital and produces famous "Red Bull" Energy Drink. We are looking for qualified candidates.Red Bull (Vietnam) not only offers its employees the opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees a long term and stable career path with attractive benefits.  With a workforce having a positive attitude and a mindset geared towards success, Red Bull (Vietnam) continues to be a preferred employer who engages with its employees and strives for personal development to achieve the impossible.  We strive to provide our employees with a variety of opportunities for career development and advancement through continuous training opportunities.  Joining the Red Bull (Vietnam) team not only means you have a commitment to excellence, but you have the opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

Take the next step in your career as a part of our talented team, committed to exceptional quality and superior delivery.” Now we are opening many employment opportunities for dynamic, ambitious and skillful candidates with right attitude to join and grow with us. Our philosophy is “We hire for ATTITUDE and train for SKILL”.

Reception - Nhân Viên Lễ Tân

hZWXm5RikXKYnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXY5lqUqG14Q..
Lazy Load...