Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxkmGuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYmZxkmGuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Sales Manager

hZWYmZxklGmalpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnWqYbeOz

Job Description

 • Vận hành và phát triển hệ thống kho lạnh, dịch vụ vận tải phân phối lạnh tại Bắc Ninh và khu vực các tỉnh phía Bắc;
 • Tổng hợp, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh;
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chính sách bán hàng;
 • Xây dựng quan hệ khách hàng, kênh bán hàng, đối tác và cơ quan chức năng;
 • Phối hợp với Phòng vận hành xây dựng phương án kinh doanh và cung ứng dịch vụ;
 •  Nghiên cứu, đề xuất dịch vụ mới và cải tiến dịch vụ hiện tại.

Job Requirements

Yêu cầu :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng lạnh ít nhất 5 năm;
 • Có kinh nghiệm phát triển và quản lý chuỗi cung ứng lạnh (dịch vụ lưu trữ lạnh, quản lý vận hành kho lạnh…) ít nhất 3 năm;
 • Có khả năng độc lập xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án kinh doanh (P&L), tuyển dụng và quản lý nhân sự kinh doanh và phát triển thị trường.

Quyền lợi:

 • Thu nhập cạnh tranh
 • BHXH theo quy định của Luật lao động; Các phúc lợi khác như phụ cấp ăn ca, điện thoại, khám sức khỏe tổng quát, nghỉ dưỡng hàng năm, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, thưởng ngày lễ Tết…

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Sales Manager

hZWYmZxklGmalpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnWqYbeOz
hZWYmZxkmGuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...