Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5xpmXKZl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

First Alliances

Vietnam's Leading HR Specialist

Established
in 1998, First Alliances is one of the largest HR consultancies in Vietnam specialising
in Executive Search & Selection, HR Outsourcing, which includes payroll,
staffing, and RPO.

 • hZWXl5xpmXKZl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl2huc-Oy
First Alliances

Sales Manager (B2B Industrial)

 • First Alliances , Ha Noi - Vietnam
 • 2200 $1,300 - $2,200
 • Posted: 22 Jan 2018
hZWXl5xkk2mZmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdaZltUqG14Q..

Job Description

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh hàng năm, dài hạn theo định hướng Công ty và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh (tháng/quý/năm).
 • Chịu trách nhiệm chính chỉ tiêu: doanh thu, duy trì ổn định và tăng trưởng doanh số bán hàng, tăng trưởng khách hàng theo mục tiêu cam kết. Hiệu qủa kinh doanh: tổ chức công viêc hiệu quả cao tạo ra hiệu qủa kinh doanh tốt.
 • Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, phát triển mở rộng hệ thống khách hàng trong, ngoài nước và đưa ra đề xuất, kiến nghị Ban Tổng Giám đốc.
 • Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty, duy trì mối quan hệ tốt đẹp, bền vững với khách hàng tiềm năng.
 • Quản lý, điều hành mục tiêu thuộc Bộ phận phụ trách và chịu trách nhiệm về hoạt động trước Ban Giám đốc.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng đảm bảo ổn thỏa, hợp tác và phát triển.
 • Hướng dẫn, đào tạo, giám sát, thúc đẩy  nhân viên trực thuộc về: kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc nhóm, đảm bảo hoàn thành  và vượt chỉ tiêu phòng.
 • Xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp , môi trường thân thiện cho Công ty.
 • Đảm bảo sự phù hợp và tuân thủ các hoạt động về hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001 – 2015 của Công ty.
 • Phỏng vấn, đề xuất tuyển dụng, đánh giá nhân viên dưới quyền.
 • Chịu sự điều hành quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc.
 • Báo cáo theo chế độ báo cáo công ty.

Job Requirements

 • Nam/ nữ, tuổi từ 27 trở lên. Nhiệt tình, lạc quan, mạnh mẽ, ham học hỏi.
 • Tốt nghiệp Đại học cac trường uy tín.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng hoặc Giám đốc Kinh doanh bán hàng.
 • Am hiểu thị trường, kiến thức kinh doanh trong nước và quốc tế.
 • Ngoại ngữ: nghe nói, đọc, viết Tiếng Anh (bắt buộc).
 • Vi tính: văn phòng và thiết lập, tổng hợp, theo dõi được các báo cáo bằng excel.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao, kiên nhẫn, linh hoạt.
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và thuyết phục xuất sắc.

Additional Information

2018-01-22 USD

About First Alliances

In 2016,
First Alliances became a member of PERSOLKELLY – a joint venture between PERSOL
Holdings (previously Temp Holdings) and Kelly Services, to provide end-to-end
workforce recruitment services. It has nearly 1,800 employees in 42 offices
spanning across 13 countries in Asia Pacific.

Get salary from $15,600/year

hZWXl5xkk2mZmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdaZltUqG14Q..
Lazy Load...