Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5xpmmqUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXl5xpmmqUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Sales Manager

hZWXl5xklG6cmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdaZ1uUqG14Q..

Job Description

 • Chịu trách nhiệm bán hàng và kết quả kinh doanh của nhóm khách hàng được phân công.
 • Báo cáo và phân tích thị trường truyền hình, đối thủ cạnh tranh, các nguyên lý budget allocation vào các kênh mà các KH/Agencies đang áp dụng...nhằm đề xuất các giải pháp tăng Sales. 
 • Lập kế hoạch kinh doanh hằng năm và các loại báo cáo phân tích 
 • Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì quan hệ với Khách hàng.
 • Quản lý Sales Team, hiệu quả hoạt động và on-job training cho nhân viên.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành marketing hoặc QTKD
 • Tố chất Sales, khả năng Communication và relationship tốt.
 • Khả năng quản trị và tổ chức tốt
 • Am hiểu lĩnh vực quảng cáo, truyền hình
 • Kiến thức sâu rộng về truyền thông/media
 • Có kinh nghiệm làm planning/buying ở các media agencies từ 5 năm trở lên.
 • Kinh nghiệm Sales trong lĩnh vực truyền hình ít nhất 3 năm.
 • Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch bán hàng
 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý team.

Additional Information

2018-01-24 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

Sales Manager

hZWXl5xklG6cmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdaZ1uUqG14Q..
Lazy Load...