Anphabe

Connecting opportunities
IDS Medical Systems Vietnam

Sales Specialist - Consumables

hZWXlpdjk2qYmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGObZpZrUqG14Q..

Job Description

 • Sắp xếp các cuộc hẹn để thảo luận và trình bày đến bác sỹ và các nhân viên y tế về sản phẩm của công ty;
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện;
 • Lưu giữ toàn bộ các thông tin về khách hàng;
 • Đạt (và vượt nếu có thể) chỉ tiêu kinh doanh hàng năm;
 • Tìm và duy trì khách hàng và các kế hoạch kinh doanh, lọc danh sách và các tài liệu liên quan được chỉ định đối với các bệnh viện đảm trách để đóng góp vào hoạch định địa bàn;
 • Lên kế hoạch làm việc hàng tuần và hàng tháng.
 • Khả năng đọc, hiểu và sử dụng các dữ liệu y tế kỹ thuật từ báo khoa học, tập san;
 • Giải quyết thắc mắc khách hàng bằng cách xem xét các vấn đề; đề xuất giải pháp, chuẩn bị báo cáo và đóng góp ý kiến đến cấp quản lý;
 • Tham dự các cuộc họp công ty đều đặn, các buổi trình bày về dữ liệu kỹ thuật và sản phẩm;
 • Cập nhật các dữ liệu kỹ thuật mới nhất được cung cấp bởi công ty, dịch thuật, trình bày và thảo luận các dữ liệu này đến khách hàng trong các buổi trình bày;
 • Đánh giá các hoạt động và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh;
 • Tham gia vào toàn bộ quá trình làm hồ sơ thầu.
 • Hỗ trợ bộ phận điều hành về quản lý mức độ tồn kho và các sản phẩm giới thiệu theo yêu cầu của khách hàng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám sát/ Quản lý trực tiếp.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học;
 • Tối thiểu 3 năm bán hàng thiết bị y tế, vật tư tiêu hao;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan tại các công ty đa quốc gia;
 • Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt;
 • Kỹ năng vi tính tốt;
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt;

- If you would like to work in a challenging environment with opportunities for advancement, please send us your resume in English with your passport picture.

- Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

- Thank you for your interest in career opportunities in idsMED Vietnam.

Additional Information

2017-08-09 USD

About IDS Medical Systems Vietnam

idsMED Group is one of the largest integrated solutions providers of medical equipment, supplies and services in Asia. idsMED Group has an extensive distribution network covering various healthcare institutions including government and private hospitals, day surgery centers, specialist and primary care clinics, laboratories and nursing homes.

In line with its expansion program in the region, idsMED Group now successfully operates in 8 countries: Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Philippines, Thailand, Taiwan and Vietnam.

idsMED Group represents world-leading medical brands, providing one-stop solution covering marketing, sales, biomedical engineering services and clinical support. Leveraging on its single, regional IT platform, idsMED Group also offers effective inventory management and logistics services. idsMED Group provides a comprehensive and one-stop solution to its customers with a focus on a number of key specialties including Critical Care, Infection Control, Surgical Workplace, Diagnostic Imaging, Hospital Beds & Furniture, Cardiovascular, OBGY & Perinatal, Endoscopy, Wound Care, Aesthetic, Dental, Emergency Care, Infection Control, Patient Support System, Primary Care, Surgical and Biomedical Engineering.

With a strong focus on Healthcare learning & education, idsMED Group has also developed Healthcare Education Centres across its network of countries. Our team consists of clinically trained personnel who work closely with Associations on the workshops facilitating training at our Education Centre. Aside from its in-country education events, idsMED Group also organized and supported the annual regional.

If you are a passionate individual who cares for others, has a keen sense of responsibility and ethics, service-minded and wants to develop your career in the healthcare industry, idsMED would be the right place for you.

Get salary from $9,600/year

hZWXlpdjk2qYmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGObZpZrUqG14Q..
Lazy Load...