Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51jk2qYlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Talentnet

Sales Supervisor (Giám sát bán hàng)

 • Talentnet , Can Tho - Vietnam
 • 1000 $500 - $1,000
 • Posted: 05 Feb 2018
hZWXl5xnmHKVlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOda5ZvUqG14Q..

Job Description

 • Hỗ trợ AM/RM tìm kiếm ứng viên NPP
 • Tổ chức các cuộc họp rà soát kết quả kinh doanh hàng tháng với NPP và cùng xây dựng kế hoạch kinh doanh cho địa bàn được giao
 • Đảm bảo địa bàn được bao phủ đầy đủ và hiệu quả
 • Nắm rõ tiềm năng của từng khu vực và có kế hoạch khai thác phù hợp
 • Chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong địa bàn và cùng AM/RM giải quyết các vấn đề đó.
 • Đảm bảo việc phân chia chỉ tiêu doanh số/chương trình hợp lí
 • Tổ chức hiệu quả các cuộc họp đầu ngày/tuần/tháng với các nhân viên.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành quản trị kinh doanh, marketing.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí Giám sát bán hàng - ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Ưu tiên ứng viên đã làm việc lĩnh vực thực phẩm/ bánh kẹo/ đồ uống.
 • Đam mê công việc kinh doanh.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Có kỹ năng lãnh đạo nhóm và huấn luyện nhân viên

Additional Information

2018-02-05 USD

About Talentnet

Since it was formed in late 2007 from the Human Resource Services team of PricewaterhouseCoopers, Talentnet has grown significantly to become a well-respected and professional strategic human resources consulting firm. With more than 16 working years of experience in Vietnam labour market and more than 1,000 clients including multi-national, joint ventures, joint stock companies and prestigious local brand, we are offering:

1. Executive Search Service
2. HR Advisory Service
3. Mercer Remuneration Surveys and HR Consulting Service
4. Payroll and HR Outsourcing Service
5. HR training and development Service

Get salary from $6,000/year

hZWXl5xnmHKVlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOda5ZvUqG14Q..
Lazy Load...