Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glXGWmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Hoan My Hospital Network

Senior Marketing Manager

hZWXl51gk2-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdaZ9rUqG14Q..

Job Description

1/ JOB SUMMARY

 • Plan and implement the marketing strategy to grow sales and increase market share for the whole network
 • Build & implement the brand strategy to increase brand awareness and brand love
 • Build relationship with strategic partners for co-branding and co-marketing including the CSR
 • Build and develop, effective Marketing team including developing Marketing manager for hospital network

2/ PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Be responsible for Hoan My Brand strategy and execution including brand compliance in whole network.
 • Planning, and implementing marketing strategy for the whole group which is in line with Hoan My’s members’ (hospital & clinics) direction to increase the market share through higher penetration and awareness of hospital. The marketing strategy are included communication, online and traditional marketing
 • Plan and implement marketing strategy to grow sales for whole network including product packages.
 • Coordinate with Market Intelligent team for customer insight in order to build right strategy
 • Build strategic relationship with key partners including internal and external for marketing execution
 • Coordinate with HR for internal communication strategy for the whole network including executing the annual internal action themes and other activities for enhancing the brand love internally
 • Be responsible for PR strategy including media crisis management including building policy, SOP and training for hospital level
 • Build and execute the marketing SOPs effectively & efficiently for the whole network, that is in line with hospitals and clinics
 • Be in charge of marketing team building for both group level and hospital levels. Together with Hospital management, main in charge of recruiting and developing Marketing Manager for hospitals and PMI projects.
 • Build the annual marketing KPI for Marketing performance evaluation; guide and support hospital marketing managers to meet the goals (matrix management between headquarter and subsidiaries)
 • Lead, inspire and motivate marketing teams to achieve growth and marketing objectives
 • Team training, coaching and development
 • Be responsible for Marketing budget and budget management

Job Requirements

1/ Education & experience:

 • BA/MBA, diploma in hospital management is preferred
 • Minimum 08 years work experience in marketing/communication
 • Minimum 05 years in manager/senior manager position, prefer in company with >200 employees
 • Previous experience in hospitals, pharmaceutical, bio-med companies would be an advantage
2/ Knowledge & skills:
 • Strong knowledge in Integrated Marketing (Branding, PR/Event, Digital marketing…)
 • Strong interpersonal skills
 • Strong leadership
 • Strategic thinking and planning
 • Project management skills
 • “Can do” spirit
 • Dynamic, positive thinking
3/ Others:
 • Integrity and passion
 • Interested in healthcare

Additional Information

2018-01-25 USD

About Hoan My Hospital Network

Được hình thành và phát triển từ năm 1997, đến nay, Hoàn Mỹ là tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với hệ thống 11 Bệnh viện và 04 Phòng khám trải dài tự Bắc chí Nam.

Với qui mô hơn 1.589 giường bệnh cùng đội ngũ 576 bác sĩ, 3.171 điều dưỡng và nhân viên hỗ trợ giàu kinh nghiệm, tận tâm, hệ thống Bệnh viện và Phòng khám của Hoàn Mỹ tiếp nhận khám, chữa bệnh cho hàng ngàn lượt bệnh nhân mỗi ngày, đã và đang góp phần lớn trong việc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp phần giảm thiểu sự quá tải của các bệnh viện công.

Hoàn Mỹ vẫn đang nỗ lực không ngừng để xây dựng một hệ thống y tế hiện đại trên toàn Việt Nam, với sự đầu tư chuyên sâu về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Get salary from $18,000/year

hZWXl51gk2-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdaZ9rUqG14Q..
Lazy Load...