Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtpl2yclZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYmJtpl2yclZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Senior Sales Manager (Payment Gateway)

hZWYmJtkkWyYmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpmmqfbeOz

Job Description

 • Chịu trách nhiệm triển khai Phát triển kênh đối tác (là các đơn vị cung cấp hàng về giáo dục, sức khỏe, làm đẹp, nội thất, điện tử điện lạnh…..) và quản lý bán hàng qua đối tác –
 •  Phối hợp với các Khối phòng ban trong việc phân tích, đánh giá tiềm năng và xác định cơ hội với từng nhóm đối tác để xây dựng kế hoạch kinh doanh, chương trình bán
 • Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm trong việc xây dựng, điều chỉnh gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của của khách hàng cũng như định hướng phát triển của công ty
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng và giao chỉ tiêu và triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc sau bán.
 • Đầu mối xây dựng và điều phối các chiến dịch, chương trình marketing cho các KHCN khai thác qua kênh đối tác

Job Requirements

 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong việc phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ cho các thương mại điện tử, các công ty cung cấp các dịch vụ công nghệ theo mô hình B2B
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm phát triển thị trường, bán hàng kênh B2B
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
 • Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt
 • Năng động, nhiệt tình trong công việc
 • Thành thạo tin học văn phòng

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Senior Sales Manager (Payment Gateway)

hZWYmJtkkWyYmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpmmqfbeOz
hZWYmJtpl2yclZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...