Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlgkWuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWYmZlgkWuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Technical Manager .NET

hZWYmZhllXGUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnGicbeOz

Job Description

1. Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng, phát triển framework, thư viện và các chuẩn lập trình giúp team tăng tốc độ, giảm lỗi và rủi ro trong quá trình phát triển

- Chịu trách nhiệm triển khai và áp dụng các best practices trong lập trình như TDD, CI/CD, SOLID, DRY, KISS etc; hay các kỹ thuật code tốt nhất trong các ngôn ngữ cụ thể

- Chịu trách nhiệm chính trong việc định hướng và quy hoạch và kiến trúc hệ thống, đảm bảo hệ thống loosely couple, scalable và fault tolerable nếu cần

- Nghiên cứu các practices và công nghệ mới để nâng tầm khả năng kĩ thuật của team

- Triển khai và thực hiện CI/CD, monitor hệ thống

- Có trách nhiệm tham gia xử lý sự cố

- Tham gia phỏng vấn hỗ trợ tuyển dụng các vị trí chuyên môn

- Training/Coaching nâng cao năng lực chuyên môn của team

2. Một số thông tin khác

Trách nhiệm giải trình

- Chịu trách nhiệm giải trình về technical debt và tốc độ phát triển tính năng mới của team

- Chịu trách nhiệm giải trình về khả năng scale, chất lượng kiến trúc của hệ thống (vd: loosely couple, scalable và fault tolerance)

Quyền hạn

- Quyền quyết định cuối trong với các quyết định kĩ thuật có tính chất quan trọng đối với hệ thống

- Quyền phủ quyết và ra quyết định trong các trường hợp team không thống nhất được giải pháp

- Đánh giá khả năng và level kĩ thuật của các thành viên trong team

Job Requirements

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

- Bạn nên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm v ít nhất 2 năm quản lý nhóm phát triển sản phẩm trở lên.

- Bạn phải là chuyên gia về lập trình hướng đối tượng, đồng thời có một số kinh nghiệm trong lập trình chức năng.

- Bạn phải thành thạo .NET.

- Có kinh nghiệm với  .Net Core, C# .NET 4.0/4.5

- Có kinh nghiệm làm việc với SQL Server, có khả năng tối ưu query là lợi thế

- Hiểu biết và có khả năng áp dụng OOP, SOLID, Design Pattern

- Có kiến thức nền tảng và kinh nghiệm về: JQuery, Angular, Typescript, HTML5/CSS3, HTML/XHTML/XML,CSS, Bootstrap…

- Ưu tiên: Có hiểu biết và kinh nghiệm về Kafka, RabbitMQ, Redis, Mongodb

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Microservice

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm phát triển hệ thống với EDA (Event Driven Design), DDD (Domain Driven Design), CQRS

Quyền lợi & Chính sách:

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

- Được xét duyệt tăng lương định kỳ 2 lần/năm & lương tháng 13 theo kết quả công việc;

- Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương;

- Làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6, ca làm việc linh hoạt;

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

- Chăm sóc sức khoẻ : Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp dành  cho Level 3-3 trở lên theo quy định của công ty;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

- Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng;

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Technical Manager .NET

hZWYmZhllXGUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnGicbeOz
hZWYmZlgkWuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...