Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5dklG-VlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
NANOGEN Pharma

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

 • NANOGEN Pharma , Ho Chi Minh - Lam Dong - Vietnam
 • 2500 $1,500 - $2,500
 • Posted: 06 Dec 2017
hZWXl5dhl2qZm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdZJxsUqG14Q..

Job Description

 • Quản lý hệ thống chất lượng đảm bảo các hoạt động sản xuất thuốc tuân thủ theo các quy tắc GMP, luật dược, giấy phép kinh doanh và các quy định có liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động và điều hành nhân sự của phòng Bảo Đảm Chất Lượng và báo cáo cho ban giám đốc.
 • Xây dựng, đánh giá chính sách chất lượng, mục tiêu và hệ thống chất lượng toàn diện trong Công ty, chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng nhận GMP.
 • Đào tạo, tập huấn nhân viên và giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng của công ty bao gồm thẩm định các phòng ban, quản lý hệ thống tài liệu (IQ, PQ,SOP, hồ sơ lô, kiểm nghiệm...), môi trường làm việc, nguyên liệu và sản phẩm...
 • Giám sát và định kỳ tổ chức thanh tra nội bộ, kiểm tra các hệ thống trong công ty (hệ thống nước, HVAC, khí nén, hơi…).
 • Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp mới, đánh giá nhà cung cấp đã được chọn.
 • Phối hợp với các phòng ban trong và ngoài công ty về các vấn đề liên quan khi đoàn thanh tra, khách tham quan về đánh giá nhà máy

Job Requirements

 • Dược sĩ đại học hoặc trình độ đại học trở lên, có kiến thức chuyên sâu về quản lý chất lượng thuốc theo tiêu chuẩn WHO, PIC/S, FDA, TGA, EU….
 • Đã được đào tạo về GMP, GLP, GSP, GDP, luật dược và và các vấn đề có liên quan.
 • Có kinh nghiệm điều hành quản lý nhân sự và năng lực chuyên môn quản lý chất lượng thuốc, dịch truyền

Additional Information

2017-12-06 USD

About NANOGEN Pharma

Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN là công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất thuốc sinh học hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các sản phẩm nguyên liệu và thuốc sinh học dựa trên công nghệ DNA protein tái tổ hợp, phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi vừa đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất thuốc tiêm và dịch truyền đạt chuẩn Châu Âu EU-GMP tại Khu Công Nghiệp Phú Hội, Huyện Đức Trọng , Lâm Đồng và Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Get salary from $18,000/year

hZWXl5dhl2qZm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOdZJxsUqG14Q..
Lazy Load...