Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xil2ual5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYl5xil2ual5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

TRƯỞNG PHÒNG DIGITAL MARKETING

hZWYl5tpkW6VlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2KabeOz

Job Description

Mô tả công việc

 • Đảm bảo hiệu quả của việc truyền thông trên môi trường Digital.
 • Vận hành các kênh truyền thông Inbound & Outbound
 • Xây dựng và Bảo vệ danh tiếng của thương hiệu trên môi trường Online.

Công việc chính:

 • Lên KPI truyền thông
 • Xây dựng Kế hoạch truyền thông trên các kênh Digital
 • Lên Chiến lược truyền thông
 • Phân bổ và Quản lý tốt Ngân sách truyền thông
 • Lên kế hoạch & KPI phát triển thêm các kênh truyền thông Digital mới theo yêu cầu của tổ chức & từ thực tế thị trường.
 • Lên kế hoạch tuyển dụng nhân lực để phát triển thêm kênh (nếu cần thiết)
 • Quản lý nhân viên cấp dưới để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng Kênh.
 • Xây dựng và quản trị các chỉ số Digital của Thương hiệu
 • Quản trị rủi ro, bảo vệ danh tiếng của Thương hiệu trên Internet

Job Requirements

 • Trình độ: Đại học
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm làm Digital Marketing chuyên sâu, 02 năm ở vị trí Quản lý,
 • Tiếng Anh thành thạo 4 kĩ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết
 • Kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn cụ thể: 
 • Chuyên sâu về kiến thức về Digital Marketing, Am hiểu về Internet
 • Kiến thức luật pháp: Hiểu biết luật an ninh mạng, luật quảng cáo & luật khuyến mại
 • Kiến thức ngành: Có kiến thức về các sản phẩm, và/hoặc mô hình kinh doanh và/hoặc đặc điểm quản lý dịch vụ của ngành, và/hoặc các nhân tố tham gia ngành

Kỹ năng quản lý

 • Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch
 • Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống
 • Tầm nhìn, tư duy chiến lược
 • Quản lý sự thay đổi

Kỹ năng chuyên môn

 • Nghiên cứu và phân tích thị trường, khách hàng và đối thủ
 • Lập kế hoạch Digital Marketing
 • Tổ chức & quản lý giám sát và thực hiện báo cáo các hoạt động Digital Marketing

Kỹ năng bổ trợ:

 • Giao tiếp thuyết phục
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định 
 • Phân tích tổng hợp
 • Sử dụng các công cụ Digital Marketing
 • Nắm vững và liên tục cập nhật các công cụ truyền thông online 

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary up to $60,000/year

hZWYl5tpkW6VlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2KabeOz
hZWYl5xil2ual5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...