Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRolG-alJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Multi Trust Co., Ltd

Trưởng Phòng Nhân Sự

hZWXnJRnmW6dl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZ5tUqG14Q..

Job Description

A. Mục đích chức danh:

 • Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.
 • Tham mưu & xây dựng những quy định, chính sách nhân sự cho công ty.

B. Trách nhiệm công việc:

 • Lập bảng kiểm tra và bố trí nhân sự kiểm tra đánh giá tổng thể lại hoạt động của các chi nhánh.
 • Thiết lập và duy trì các nội quy đã được ban hành.
 • Xây dựng các công cụ đánh giá năng lực và khả năng làm việc nhân viên.
 • Xây dựng văn hóa công ty kết nối nhân viên
 • Xây dựng và duy trì các quy trình, tuyển dụng, đào tạo nhân sự.

Hoạch định và tổ chức xây dựng

 • Dự đoán tình hình nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến thay thế nhân sự
 • Xây dựng cơ cấu các phòng ban hoạt động, xây dựng thang bảng lương nhân sự.
 • Kết hợp với các phòng ban, lập ngân sách nhân sự.
 • Hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng định biên nhân sự cho các phòng ban, các chuỗi nhà hàng.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của Ban giám đốc.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của công ty.

Tham Mưu và Đề Xuất Chiến Lược Nhân Sự

 • Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
 • Tham mưu đề xuất cho ban giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực hành chính nhân sự.
 • Tham mưu cho ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
 • Tham mưu cho ban giám đốc về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 • Đề xuất các phương án thưởng lễ, tết, trợ cấp cho người lao động và tổ chức thực hiện
 • Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban giám đốc và người lao động trong công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự.

Kiểm soát và duy trì nội quy và quy định của công ty

 • Đảm bảo các quy định và nội quy được thống nhất và ban hành đúng quy trình đến nhân viên
 • Lập bảng kiểm tra và trí bố nhân sự kiểm tra đánh giá tổng thể lại hoạt động của các chi nhánh.
 • Thiết lập và duy trì các nội quy đã được ban hành.
 • Xây dựng các công cụ đánh giá năng lực và khả năng làm việc nhân viên.
 • Xây dựng văn hóa công ty kết nối nhân viên
 • Xây dựng và duy trì các quy trình, tuyển dụng, đào tạo nhân sự.

Job Requirements

Học vấn:

 • Ưu tiên 1: Đại học quản trị nhân sự/ quản trị kinh doanh
 • Ưu tiên 2: Chuyên ngành ẩm thực nhà hàng –khách sạn.

Độ tuổi: 30 – 45

Giới tính: Nam, Nữ

Kiến thức chuyên môn: Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

Tin học: Tin học văn phòng

Ngoại ngữ: 4 kỹ năng Anh Văn tốt

Giao tiếp/ thuyết phục tốt, kỹ năng thuyết trình

Additional Information

2019-05-20 USD

About Multi Trust Co., Ltd

Tự hào là hệ thống nhà hàng Singapore lớn nhất Việt Nam - Lion City ra đời hơn 10 năm, với 05 chi nhánh tại 02 thành phố lớn Hồ Chí Minh và Hà Nội, sẽ được mở rộng ra các thành phố lớn khác và vươn tầm ra thế giới vào năm 2017.

Với các dòng thương hiệu: Lion City, Lion City Cafe & Restaurant và Lion City Exclusive.

Bạn đam mê ẩm thực? Yêu thích ngành dịch vụ?
Bạn đang tìm cơ hội làm việc hấp dẫn tại TP. HCM & Hà Nội?
Bạn có hứng thú với những thử thách trong môi trường chuyên nghiệp?

Hãy gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi và tận hưởng niềm vui trong công việc.

Trưởng Phòng Nhân Sự

hZWXnJRnmW6dl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZ5tUqG14Q..
hZWXnJRolG-alJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...