Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xhlXCZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYl5xhlXCZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Video Editor

hZWYl5tolXGZmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2iXbeOz

Job Description

 • Tham gia với vai trò là nhân viên thiết kế tại team marketing để phát hành game tại thị trường quốc tế.
 • Phối hợp với marketing leader để xây dựng ý tưởng và thực hiện thiết kế nội dung phục vụ marketing của dự án.
 • Chơi game và nghiên cứu đối thủ để định hướng thiết kế cho marketing hiệu quả.
 • Nghiên cứu xu hướng và ứng dụng multi-media của thế giới vào công việc.
 • Thực hiện góc quay hành động trong game, Build Video, Motion Graphic …
 • Khuyến khích có thêm bộ kỹ năng về Graphic Design : Thiết kế hình ảnh phục vụ marketing game (banner, Poster, Social Page ...)

Job Requirements

 • Có ý tưởng và khả năng thiết kế nội dung phục vụ chiến dịch marketing.
 • Yêu và thích chơi game, có kinh nghiệm về game.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Illustration, Photoshop, After Effect, Premiere.
 • Có tinh thần và trách nhiệm với công việc.
 • Có khả năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có khả năng nghiên cứu.
 • Tiếng Anh tốt, đủ điều kiện để làm việc với đối tác nước ngoài.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Video Editor

hZWYl5tolXGZmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2iXbeOz
hZWYl5xhlXCZk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...