Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5thk3KcmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Assistant to BOD (Trợ Lý Hội Đồng Quản Trị)- $1500 - $2300 - HCM - From HR Strategy Headhunter

Answer hZWXn5thk3KcmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmZqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

Sang cần tuyển ứng viên cho một công ty Thương Mại Điện Tử.

-     01 TRỢ LÝ CHỦ TỊCH Phụ Trách Mảng Tài Chính – Kế Toán.

-     01 TRỢ LÝ CHỦ TỊCH Phụ Trách Mảng Phát Triển Thương Hiệu.

-     01 Trợ Lý Chủ Tịch Phụ Trách Mảng Đối Ngoại.

-        Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm trợ lý hoặc cấp quản lý tương đương (Phụ Trách Mảng Tài Chính – Kế Toán, Phụ Trách Mảng Phát Triển Thương Hiệu, Phụ Trách Mảng Đối Ngoại)

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 (quy mô công ty: 500 người)

Nơi làm việc: Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại:

01.Assistant to BOD in External Relation: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ha-noi-manager-assistan...

02.Assistant to BOD in Brand Development: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ha-noi-manager-assistan...

03.Assistant to BOD in Accounting/Finance: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ha-noi-manager-assistan...


Anh / chị hay người thân quan tâm, xin vui lòng gửi CV(profile) ứng tuyển qua địa chỉ email: goodluck@hrstrategyvn.com or call/zalo/viber: 0918 082 881 (Ms.Sang) / Skype ID:  sangrom. Để được hỗ trợ thêm thông tin.

#hrstrategy #headhunter #sangnguyentuyendung #AssistanttoBOD 

Answer hZWXn5thk3KcmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmZqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5thk3KcmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...