Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdilnKWmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Banking - "Phó Giám Đốc Chi Nhánh" - Join Now!

Answer hZWYmpdilnKWmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Ha Hoang Thai's picture
1318837372

Job Title
Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Job Description
• Chỉ đạo xây dựng các quy trình, xác định nhiệm vụ và điều phối hoạt động các Phòng/Bộ phận được phân công phụ trách;
• Chịu trách nhiệm trực tiếp về về hiệu quả hoạt động kinh doanh, công tác phát triển dịch vụ và các mảng công việc trực tiếp phân công phụ trách;
• Phát triển mối quan hệ kinh doanh và dịch vụ khách hàng;
• Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo nhân viên và phát triển đội ngũ kế cận;
• Nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao trong từng thời kỳ.

Job Requirement
1. Trình độ chuyên môn
• Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy các trường Đại học công lập có uy tín trong và ngoài nước, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh.
• Am hiểu các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại và các loại rủi ro Ngân hàng;
• Có kiến thức về luật kinh tế và các ngành luật liên quan đến hoạt động của NHTM;
• Ưu tiên ứng viên người địa phương, am hiểu thị trường, có khả năng duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng.

2. Kinh nghiệm công tác
• Có tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý tại các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính.

Địa điểm làm việc:
1. Khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
2. Bắc Giang
3. Nhi Chieu (Hai Duong)
4. Hải Phòng
5. Quảng Bình
6. Thanh Hóa
7. Bình Định
8. Tiền Giang
9. Bến Tre

Preferred language(For applications)
Vietnamese

Job Level
Director

Job Category
Banking
Executive management
Finance/Investment

Work Place
Ha Noi, Ho Chi Minh, Other

Salary Range
Negotiable

Job Type
Full-Time Permanent

Deadline to apply
11-04-2011

Answer hZWYmpdilnKWmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmpdilnKWmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...