Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5RjlGualJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

C & B Manager

Answer hZWXm5RjlGuak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thông tin tuyển dụng: C&B Manager _ KCN Nhơn Trạch - Đồng Nai - lương $1200 - $1400  
Thông tin tuyển dụng: C&B Manager _ KCN Nhơn Trạch - Đồng Nai - lương $1200 -$1400. Công ty sản xuất của Hàn Quốc, Làm việc từ thứ 2- thứ 6, có xe đưa rước từ Hàng xanh và Thành Phố Biên Hòa.

YÊU CẦU KINH NGHIỆM

+ Payroll and reward.

+ Compensation & Benefits: policies such as contract, salary, bonus, allowance, insurance, welfare.

+  Quy mô công ty từ 500 người trở lên trong các công ty sản xuất.

+ 8 năm kinh nghiệm trong bộ phận HR. trong đó trên 5 năm kinh nghiệm về C&B.

+ Sử dụng tốt ngôn ngữ anh hoặc tiếng hàn.

Xem JD: http://www.hrstrategyvietnam.com/job-search/view-job/c-b-manager-5c2eddc7ba96b.html


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua email: sang.nguyen@hrstrategy.vn, zalo/viber/phone: 0918 082 881, IP Skype: sangrom.Thanks All.

http://www.hrstrategyvietnam.com/

Answer hZWXm5RjlGuak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...