Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVjmG6VmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

CARLSBERG MTP - MANUFACTURING TALENT PROGRAM 2021

Answer hZWYmJVjl2yVlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnZaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Kate Le's picture
1618901786

  CARLSBERG MTP - MANUFACTURING TALENT PROGRAM 2021 

C-MTP, chương trình tuyển dụng tài năng trẻ từ Carlsberg Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn:

☀️ Môi trường làm việc đa quốc gia, năng động và sáng tạo.

☀️ Lộ trình nghề nghiệp trong 2 năm.

☀️ Cơ hội học hỏi và tham gia vào quy trình sản xuất bia chuyên nghiệp của 1 trong 3 tập đoàn bia lớn nhất thế giới

☀️ Chế độ đãi ngộ, lương, thưởng cạnh tranh và hấp dẫn.

THAM GIA NGAY NẾU BẠN LÀ:

🎯 Sinh viên quốc tịch Việt Nam đang học hệ Cử nhân hoặc Thạc sĩ dưới 2 năm kinh nghiệm hoặc sắp tốt nghiệp trong năm 2021

🎯 Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 6.5/10

🎯 Tiếng Anh giao tiếp khá

🎯 Có tư duy phản biện, khả năng phân tích, và khả năng lãnh đạo tốt.

🎯 Yêu thích môi trường làm việc trong Sản xuất /Có thể đáp ứng làm việc theo ca.

🎯 Sẵn sàng nhận công việc vào tháng 8-10 năm 2021

Tham gia ngay để nâng tầm sự nghiệp của bạn tại http://bit.ly/Cmtp2021

-----------------------------

🍺 CARLSBERG MANUFACTURING TALENT PROGRAM🍺

⭐️ PROBABLY THE BEST PLACE TO START YOUR CAREER ⭐️

⏰ Hạn chót ứng tuyển: 23:59, 20/5/2021

🌐 Facebook: https://www.facebook.com/CarlsbergVNCareers/

📧 Email: cmtp@carlsberg.asia

#CMTP2021 #ABetterYouIsBrewing

 

 

 

Answer hZWYmJVjl2yVlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnZaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJVjmG6VmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...