Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVkmWyWlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Câu chuyện cuối tuần: Ba Liều Thuốc Hạnh Phúc Của Tỷ Phú - From Sang Nguyen HR Strategy.vn

Câu chuyện cuối tuần: Ba Liều Thuốc Hạnh Phúc Của Tỷ Phú

Hãy trân trọng những gì bạn đang có, bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có nhất trên cõi đời này. Và khi đó bạn cũng sẽ có thêm sức mạnh để đạt thêm nhiều điều nữa, một cách thanh thản mà lại hiệu quả.

Tự thỏa mãn không có nghĩa là dừng lại, mà là để có thể bước đi tiếp nhanh hơn & nhẹ hơn

Mời Anh Chị cùng suy ngẫm với câu chuyện "Ba Liều Thuốc Hạnh Phúc Của Tỷ Phú" tại link sau: http://www.hrstrategy.vn/cau-chuyen-cuoi-tuan-279-ba-lieu-thuoc-hanh-phu...

Chúc Anh Chị những ngày cuối tuần vui

From Sang Nguyen HR Strategy.vn 


1504868288
  • For Job seeker
  • 0 answer(s)
  • hZWXmJVkmWyWlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYmJqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...