Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xjknGWlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Chủ đề: PROJECT CONTROL’S TIPS FOR BOSS

Answer hZWYl5xjknGWlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJSXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Vào lúc 8 giờ TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN mời ACE học online MIỄN PHÍ qua App Zoom với thông tin bên dưới:


♥️♥️♥️Chủ đề:  PROJECT CONTROL’S TIPS FOR BOSS


♥️♥️Speaker: Mr. NGUYỄN VĂN KỲ, PMP  _CEO Global Sitem


 ♥️Đơn vị tổ chức: Happy Leader Community _ HR Strategy A Headhunter Company _ www.hrstrategy.vn


♥️Thời gian: 20:00 - 21:30 (Thứ 5 ngày 08/4/2021)


Join Zoom Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/82399829354?pwd=R1JuN1lrRk8ybWxsM01GUUpBU1ZBUT09


+Meeting ID: 823 9982 9354

+Passcode: hrstrategy


♥️Room Zalo nhắc lịch học hàng tối thứ 5: https://bit.ly/HappyLeaderCommunityR2

♥️Chương trình đạo tạo được live stream trực tiếp Fanpages https://www.facebook.com/HappyLeaderCommunity

♥️ Tất cả các bài giảng được lưu trữ thống nhất tại https://bit.ly/HRStrategyYoutubeChannel

Anh Chị Em cùng HR Strategy lan tỏa giá trị cho nhau nhé.

Answer hZWYl5xjknGWlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJSXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYl5xjknGWlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...