Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZZhmWmWmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

General Director (Feed Ingredients) - $2000 - $3000 + %Doanh Thu + %Cổ Phần _ Hà Nội.

Answer hZWXmZZhmWmWmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZm52WiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

[TUYỂN
DỤNG]: General Director (Feed Ingredients) - $2000 - $3000 + %Doanh Thu + %Cổ
Phần _ Hà Nội.


TẢ CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty

- Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược
của công ty

- Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt
động của công ty

YÊU
CẦU 

- Độ tuổi từ 35 – 50, có kinh nghiệm làm GĐĐH công ty về Nông Nghiệp 4 năm trở
lên

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ sư chăn nuôi hoặc bác
sỹ thú y

- Tiếng Anh hoặc Pháp thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

Thông tin chi tiết tham khảo tại: http://www.hrstrategy.vn/general-director-feed-ingredients-…

Liên hệ: 

- Email: resume@hrstrategyvn.com

Answer hZWXmZZhmWmWmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZm52WiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...