Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdhmW-clJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Hot Job: HR-Manager- $1000-$1500 - Quảng Ngãi

Answer hZWYmpdhmW-clJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZlpaYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

#HR_Manager

 Quãng Ngãi có Đảo Lý Sơn, có Biển Mỹ Khê

Còn có job HR Manager nữa nè.

 Hiện tại HR Strategy đang mời ứng viên cho 1 công ty SX & KD Vật Liệu Xây Dựng

- Quy mô: 250 người

- Quy mô phòng nhân sự: 2 người

- Báo cáo: Tổng Giám Đốc

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7

- Lương: Lương 20,000,000 -25,000,000 Net

 Thông tin chi tiết xem qua JD ở link dưới comment

-----------------------------------------------------

Để biết thêm thông tin cho vị trí HR Manager, mọi người liên hệ với Sang về thông tin:

- Email: gratitude1@shasugroup.com (Ms.Sang)

- Phone / Viber / Zalo (Ms. Victoria Sang): 0918 082 881

- Skype ID: Sangrom

Mến chúc nhau một mùa giáng sinh an lành & 1 năm mới bình an

#victoriasangnguyen #hrstrategy #shasugroup #HRManager

Answer hZWYmpdhmW-clJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZlpaYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmpdhmW-clJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...